ŚLADAMI MISTRZÓW, SPOTKANIE EDUKACYJNO-PLENEROWE OSTRZESZÓW, 20–21 MARCA 2020 R.

Antoni Bajerlein (1935-1991)

Urodził się 16 stycznia 1935 roku w Ostrzeszowie. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Podzamczu i w Ostrzeszowie, skąd w 1944 roku wraz z matką został wywieziony na przymusowe roboty do Bawarii. Po zakończeniu II wojny osiedlił się w Kępnie, gdzie razem z żoną Krystyną i synem Zbigniewem mieszkał do końca życia. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę zawodową, kolejno w Zakładzie Mleczarskim w Kępnie i w Ostrzeszowie, Gminnej Spółdzielni Wieruszów, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim, Zakładzie Ceramiki Budowlanej – Budy Ostrzeszów i Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. Ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Kępnie i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1959-1965) uzyskując dyplom magistra w zakresie geografii ekonomicznej. Swoje marzenia o malowaniu i rysowaniu zrealizował w fotografii kupując w młodości używany aparat fotograficzny. Poszerzając swoją wiedzę o fotografii szukał tematów w pięknie przyrody i egzystencji człowieka, a zainteresowanie sztuką skłoniło do przetwarzania zdjęć w tonorozdzielczych technikach szlachetnych, grafizacji, reliefie, izohelii i konturowaniu. Pracując w szkolnictwie i w przemyśle cały swój wolny czas przeznaczył na edukację młodych fotografów, najpierw w kołach fotograficznych przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., a później od roku 1967 w Klubie Fotograficznym KOMA w Wieruszowskim Domu Kultury i od roku 1969 w Klubie Fotograficznym KADR w Ostrzeszowskim Domu Kultury. W latach 1962-1966 swoje zdjęcia i artykuły o fotografii amatorskiej publikował w „Głosie Wielkopolskim”, „Południowej Wielkopolsce” i innych czasopismach. Zmarł po kilkuletniej chorobie w 1991 roku.

Zarówno on sam jak i jego wychowankowie wystawiali swoje prace na prestiżowych wystawach i zdobyli wiele nagród na ważnych konkursach w Polsce i za granicą. Największym jednak sukcesem dydaktycznym Antoniego Bajerleina są wspomnienia znanych dzisiaj fotografów, którzy swoją pasję fotografowania połknęli w klubowych ciemniach Wieruszowa i Ostrzeszowa.

Opracował Stanisław Kulawiak na podstawie:
– Grzegorz Kosmala „Antoni Bajerlein – fotografik, we wspomnieniach przyjaciół i wychowanków”, ASP, Poznań 1998
– Krzysztof Szymoniak „Autentyczni i światłoczuli…”, Ostrzeszowska Kronika Regionalna nr VII, Ostrzeszów 2014
– Archiwa prywatne
– Załącznik do wniosku o przeprowadzenie weryfikacji i przyznanie odpowiedniej kategorii instruktorskiej, przesłanego do odpowiedniej Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów Amatorów Zespołów Artystycznych dla m. Poznania i woj. poznańskiego. Mgr. Antoni Bajerlein Kępno – Rynek 14/m. 4, woj. poznańskie. Publikacje i materiały dotyczące działalności fotograficznej. Zestawiono w czerwcu 1967 r. Komplet I