Finał VI edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS

Serdecznie zapraszam
7 czerwca 2024 o godz. 11.00
na uroczysty finał VI edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży
MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS

oraz wręczenie Stanisławowi Kulawiakowi w obecności znamienitych gości
Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2

Organizatorzy: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Partnerzy: Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
Powiat ostrzeszowski
Patronat: Burmistrz MiG Ostrzeszów
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów

Prezes
Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Grzegorz Kosmala
rod@wieza1916.pl
www.wieza1916.pl
tel. 604 619972

Otwarte zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Zapraszamy 17 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 do sali na piętrze OCK na
otwarte zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

W programie:
1. Podsumujemy naszą ubiegłoroczną działalność i przegłosujemy stosowne
uchwały.
2. Omówimy przygotowania do Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży „Moje
miejsce, mój czas” – Ostrzeszów 2024.
3. Przedstawimy projekt wystawy plenerowej na Rynku zawierającej prace
Czesława Bojszczaka.
4. Określimy sposób działania Stowarzyszenia w nowej realności
samorządowej.
5. Zaproponujemy wystawy fotografów ostrzeszowskich w Galerii Na Piętrze
OCK i Muzeum Regionalnym.

Jednocześnie przypominamy o VI edycji Regionalnego Konkursu
Fotograficznego dla Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
„Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2024”.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia br.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Grzegorz Kosmala
Stanisław Kulawiak

MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS 2024

Zapraszamy do udziału w VI edycji Regionalnego
Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży Szkół Podstawowych i
Ponadpodstawowych „Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2024”.

REGULAMIN –  Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-regulamin-korekta
REGULAMIN DOC – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-regulamin-korekta
KARTA ZGŁOSZEŃ PDF – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-karta zgloszenia
KARTA ZGŁOSZEŃ DOC – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-karta zgloszenia

Spotkanie z Zbigniewem Bzdakiem.

Serdecznie zapraszamy4 marca 2024 o godz. 17 do OCK w Ostrzeszowie na spotkanie zfotoreporterem dokumentalistą „Chicago Tribune” Zbigniewem Bzdakiem. Wtowarzyszącym pokazie multimedialnym Zbyszek opowie o swojej pracy wprestiżowych redakcjach amerykańskich i roli fotografa w mediachwspółczesnego świata.Spotkanie poprowadzi Łukasz Śmiatacz.W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916Grzegorz KosmalaStanisław Kulawiak

MARIAN PILOT – OSTATNIE POŻEGNANIE

Pisarz, który chłopskość uczynił wyróżnikiem kultury polskiej, a pracęrozumiał jako treść i esencję życia!Msza Święta żałobna: 14.02.2024, godz. 14:00Dom Pogrzebowy na Powązkach Wojskowychul. Powązkowska 43/45, WarszawaR.I.P

OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z autorami i czytelnikami

15.01.2024 r.

15 stycznia 2024 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się spotkanie redakcji i autorów IX numeru Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej z czytelnikami. Stanisław Kulawiak przedstawił treść aktualnej kroniki zwracając uwagę na sposób jej tworzenia i przeobrażania się w ostatnich 22 latach. Krzysztof Szymoniak, autor książki pt. Oraz opowiedział o swoich pisarskich relacjach z Ostrzeszowem i Kępnem. Marek Makieła uzupełnił artykuł pt. Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa relacją o sposobie kwerendy w archiwach i konkluzją, że papier jest cierpliwy i pamiętliwy. Dyskusja o potrzebie tworzenia i wydawania takich popularno-naukowych publikacji o tematyce regionalnej oraz sposobie zabezpieczania, archiwizacji i udostępniania bogatych zbiorów prywatnych będących naszym dorobkiem kulturowym zwieńczyła spotkanie.

Dziękujemy wszystkim obecnym, a dyrektor Biblioteki Publicznej Dorocie Owczarczak za gościnność!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Zdjęcia: Krzysztof Gruszka i Grzegorz Kosmala

OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami – 15 stycznia 2024, godz. 17
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17

Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Aktualne wydanie zostało w części współfinansowane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym projekty i publikacje naszego stowarzyszenia.

Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
ISBN 978-83-64098-89-5

Spis treści OKR nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji
Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary
Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni
Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek
Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,
68 lat, i co dalej?
Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak – Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej
Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę
Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne
Jadwiga Żylińska – Budowanie świata
Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!
Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa
Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)
Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)
Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)
Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)
Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Link do kroniki w wersji pdf – https://drive.google.com/file/d/178lkzhmF9uzSK4sLezhDse20r86WWGDN/view

NA ŚWIĘTA I NOWY 2024 ROK OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami – 15 stycznia 2024, godz. 17

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

pl. Borek 17

Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Aktualne wydanie zostało w części współfinansowane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym projekty i publikacje naszego stowarzyszenia.

Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
ISBN 978-83-64098-89-5

Spis treści OKR nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji
Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary
Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni
Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek
Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,
68 lat, i co dalej?
Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak
– Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej
Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę
Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne
Jadwiga Żylińska – Budowanie świata
Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!
Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa
Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)
Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)
Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)
Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)
Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2024 Roku

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Stanisław Kulawiak Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością.

Stanisław Kulawiak
Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością.

Muzeum Regionalne im. W. Golusa
• Portfolio ostrzeszowskie
• Pejzaże prawie symetryczne
wernisaż: 8.10.2023 • g. 15.00

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. A. Serbeńskiego
Galeria w Ramach Piętra
• Uśmiech na niedzielę
• Na peryferiach PRL
wernisaż: 8.10.2023 • g. 16.00
czas trwania wystawy 9.10 • 30.11.2023

Dyskusja o autentyzmie w fotografii dokumentalnej pt. „Pomiędzy prawdą a rzeczywistością”
Wiesław Przybyła • Adam Sobota • Krzysztof Szymoniak

Sala klubowa OCK 8.10.2023 • g. 16.30

Realizacja transmisji online • Studio 6×6
https://youtube.com/live/T0KeIG1n16I?feature=share

Organizatorzy wystawy
Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Patronat
Związek Polskich Artystów Fotografików

Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem.
Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym,
czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.
Arystoteles, Metafizyka

Idea twórczości opartej na rdzennym materiale wywodzącym się z własnych przeżyć doprowadziła
w latach trzydziestych XX w. Stanisława Czernika do zdefiniowania pojęcia autentyzmu w poezji. Autentyzm według niego to poszukiwanie prawdy artystycznej spójnej z prawdą życiową, reakcja przeciw zakłamaniom tego świata, próba stworzenia rodzimego programu artystycznego zawierającego wartości ogólnoludzkie i ponadczasowe. „Autentyzm nie jest więc wyłącznym sztucznie wyhodowanym kierunkiem poetyckim, lecz wyrazem światopoglądu” – Stanisław Czernik, Co i jak czyli 13 tez autentyzmu, „Okolica Poetów”, nr 10 (19), s. 2–4, Ostrzeszów 1936.
Wobec wszystkich sposobów przedstawiania i interpretacji świata fotografia ze względu na swoje właściwości jest najbliższa prawdzie, czyli realistycznemu oglądowi świata. Takie określenie autentyzmu w fotografii prowadzi do odbioru zdjęcia jako dokumentu – wizualnego przekazu pogłębionego o zawartą w nim prawdziwą treść. „Fotografia jest obojętna wobec wszelkich przekaźników, nie musi wymyślać, jest sama z siebie poświadczeniem autentyczności. Rzadkie sztuczności, na które zezwala, nie są ciekawe, to są tylko triki: fotografia wysila się tylko wtedy, kiedy szachruje” – Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Rozdział 36, Poświadczenie autentyczności, s. 145. Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

SK, Ostrzeszów 2022

Realności prawie symetryczne

Fotografie rejestrujące zjawiska społeczne interpretuje się zazwyczaj stosownie do schematów objaśniania procesów historycznych. W taki sposób można by także komentować dorobek Stanisława Kulawiaka, który stworzył potężny zasób dokumentacji życia codziennego w Polsce od roku 1974 do chwili obecnej. Elementy tego zbioru są znane z jego wystaw, a przede wszystkim poprzez autorski album Na peryferiach PRL. Fotografie z lat 1974–1989, wydany w 2009 roku. Z jednej strony te fotografie potwierdzają ogólną diagnozę PRL-u jako czasu kolektywnej szarzyzny, trudnych warunków życia czy pozorowanej nowoczesności w otoczeniu prowizorki i pompatycznych sloganów. Jednak znaczące jest
i to, że autor często przedstawiał sceny z życia własnej rodziny (np. w cyklu Uśmiech na niedzielę z lat 1979–1980) i z najbliższego mu regionu Ostrzeszowa, gdzie zauważalna bliskość relacji i siła tradycyjnej obyczajowości stanowi tarczę chroniącą ludzi przed całkowitym zmanipulowaniem ich życia przez polityczną ideologię. Dostrzeganie takich uniwersalnych wartości w przypadkowych sytuacjach nie pozwala na jednoznaczną interpretację ukazywanych faktów. Taką strategię utrwalania „znaków czasu”, wypracowaną we wczesnym okresie twórczości, Stanisław Kulawiak kontynuuje w warunkach aktualnych przeobrażeń, zamieniając tylko estetykę czarno-białej fotografii na wielobarwną paletę cyklu Relacji ulicznych. Stara się nadal zachowywać właściwy sobie dystans wobec spotykanych wydarzeń, nie osądzając ich z pozycji mentora, ale kierując się zdrowym rozsądkiem. Jego sceptycyzm czy nawet ironia są motywowane poszukiwaniem w życiu codziennym bardziej trwałych wartości, które dostrzega w podstawowych relacjach międzyludzkich.

Adam Sobota, kurator, fragment tekstu do katalogu wystawy pt. Stanisław Kulawiak. Portfolio. Fotografie 1974–2021, OKiS, Wrocław 2022

Stanisław Kulawiak, rocznik 1954. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973–1979 studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Fotografią zajmuje się od roku 1974, najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1983–1989 współpracował z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
a w okresie 1993–1999 pracował dla firmy Country Line w Leichlingen. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Kulawiak w Ostrzeszowie. W latach 2010–2021 był prezesem Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916. Od 2014 do 2023 roku jako wiceprezes ds. artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF organizował wystawy okręgowe oraz w Galerii Za Szafą. W okresie 2017–2023 był członkiem Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie, a obecnie jest sekretarzem Zarządu Głównego ZPAF. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje się edytorstwem i drukiem.