Stanisław Kulawiak Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością.

Stanisław Kulawiak
Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością.

Muzeum Regionalne im. W. Golusa
• Portfolio ostrzeszowskie
• Pejzaże prawie symetryczne
wernisaż: 8.10.2023 • g. 15.00

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. A. Serbeńskiego
Galeria w Ramach Piętra
• Uśmiech na niedzielę
• Na peryferiach PRL
wernisaż: 8.10.2023 • g. 16.00
czas trwania wystawy 9.10 • 30.11.2023

Dyskusja o autentyzmie w fotografii dokumentalnej pt. „Pomiędzy prawdą a rzeczywistością”
Wiesław Przybyła • Adam Sobota • Krzysztof Szymoniak

Sala klubowa OCK 8.10.2023 • g. 16.30

Realizacja transmisji online • Studio 6×6
https://youtube.com/live/T0KeIG1n16I?feature=share

Organizatorzy wystawy
Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Patronat
Związek Polskich Artystów Fotografików

Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem.
Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym,
czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.
Arystoteles, Metafizyka

Idea twórczości opartej na rdzennym materiale wywodzącym się z własnych przeżyć doprowadziła
w latach trzydziestych XX w. Stanisława Czernika do zdefiniowania pojęcia autentyzmu w poezji. Autentyzm według niego to poszukiwanie prawdy artystycznej spójnej z prawdą życiową, reakcja przeciw zakłamaniom tego świata, próba stworzenia rodzimego programu artystycznego zawierającego wartości ogólnoludzkie i ponadczasowe. „Autentyzm nie jest więc wyłącznym sztucznie wyhodowanym kierunkiem poetyckim, lecz wyrazem światopoglądu” – Stanisław Czernik, Co i jak czyli 13 tez autentyzmu, „Okolica Poetów”, nr 10 (19), s. 2–4, Ostrzeszów 1936.
Wobec wszystkich sposobów przedstawiania i interpretacji świata fotografia ze względu na swoje właściwości jest najbliższa prawdzie, czyli realistycznemu oglądowi świata. Takie określenie autentyzmu w fotografii prowadzi do odbioru zdjęcia jako dokumentu – wizualnego przekazu pogłębionego o zawartą w nim prawdziwą treść. „Fotografia jest obojętna wobec wszelkich przekaźników, nie musi wymyślać, jest sama z siebie poświadczeniem autentyczności. Rzadkie sztuczności, na które zezwala, nie są ciekawe, to są tylko triki: fotografia wysila się tylko wtedy, kiedy szachruje” – Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Rozdział 36, Poświadczenie autentyczności, s. 145. Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

SK, Ostrzeszów 2022

Realności prawie symetryczne

Fotografie rejestrujące zjawiska społeczne interpretuje się zazwyczaj stosownie do schematów objaśniania procesów historycznych. W taki sposób można by także komentować dorobek Stanisława Kulawiaka, który stworzył potężny zasób dokumentacji życia codziennego w Polsce od roku 1974 do chwili obecnej. Elementy tego zbioru są znane z jego wystaw, a przede wszystkim poprzez autorski album Na peryferiach PRL. Fotografie z lat 1974–1989, wydany w 2009 roku. Z jednej strony te fotografie potwierdzają ogólną diagnozę PRL-u jako czasu kolektywnej szarzyzny, trudnych warunków życia czy pozorowanej nowoczesności w otoczeniu prowizorki i pompatycznych sloganów. Jednak znaczące jest
i to, że autor często przedstawiał sceny z życia własnej rodziny (np. w cyklu Uśmiech na niedzielę z lat 1979–1980) i z najbliższego mu regionu Ostrzeszowa, gdzie zauważalna bliskość relacji i siła tradycyjnej obyczajowości stanowi tarczę chroniącą ludzi przed całkowitym zmanipulowaniem ich życia przez polityczną ideologię. Dostrzeganie takich uniwersalnych wartości w przypadkowych sytuacjach nie pozwala na jednoznaczną interpretację ukazywanych faktów. Taką strategię utrwalania „znaków czasu”, wypracowaną we wczesnym okresie twórczości, Stanisław Kulawiak kontynuuje w warunkach aktualnych przeobrażeń, zamieniając tylko estetykę czarno-białej fotografii na wielobarwną paletę cyklu Relacji ulicznych. Stara się nadal zachowywać właściwy sobie dystans wobec spotykanych wydarzeń, nie osądzając ich z pozycji mentora, ale kierując się zdrowym rozsądkiem. Jego sceptycyzm czy nawet ironia są motywowane poszukiwaniem w życiu codziennym bardziej trwałych wartości, które dostrzega w podstawowych relacjach międzyludzkich.

Adam Sobota, kurator, fragment tekstu do katalogu wystawy pt. Stanisław Kulawiak. Portfolio. Fotografie 1974–2021, OKiS, Wrocław 2022

Stanisław Kulawiak, rocznik 1954. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973–1979 studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Fotografią zajmuje się od roku 1974, najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1983–1989 współpracował z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
a w okresie 1993–1999 pracował dla firmy Country Line w Leichlingen. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Kulawiak w Ostrzeszowie. W latach 2010–2021 był prezesem Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916. Od 2014 do 2023 roku jako wiceprezes ds. artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF organizował wystawy okręgowe oraz w Galerii Za Szafą. W okresie 2017–2023 był członkiem Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie, a obecnie jest sekretarzem Zarządu Głównego ZPAF. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje się edytorstwem i drukiem.

Dziękujemy uczestnikom, współorganizatorom i partnerom za pomoc przy organizacji tegorocznego konkursu dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2023”. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich fotografii tej edycji w GALERII W RAMACH PIĘTRA OCK (do 26 czerwca br.) i na wystawę uliczną laureatów wszystkich pięciu edycji konkursu (Ostrzeszów, Rynek, czerwiec-październik br.).

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

  

KATALOG PDF – moje miejsce-moj czas-2023-katalog 

Finał konkursu fotograficznego MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS.

W imieniu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 oraz Ostrzeszowskiego Centrum Kultury zapraszamy 23 maja br. o godz. 11.00 do Galerii W Ramach Piętra Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na uroczysty finał konkursu fotograficznego pt. „Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2023”.W programie rozdanie nagród laureatom, otwarcie wystawy pokonkursowej i omówienie nadesłanych prac przez przewodniczącego jury Krzysztofa Szymoniaka.

„STARY OSTRZESZÓW NA POCZTÓWKACH I FOTOGRAFIACH” – FINISAŻ WYSTAWY I PROMOCJA KATALOGU

„Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” był tegorocznym tematem wystawy w Galerii Ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 na Rynku w Ostrzeszowie. Spośród archiwalnych pocztówek i zdjęć zostały wybrane takie, które przedstawiały wizerunek miasta i ludzi w nim żyjących w latach 1895–1939. Jako tekst wiodący w naszej publikacji wykorzystaliśmy historię miasta Ostrzeszowa napisaną przez Stanisława Czernika do katalogu „Powiatowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie 12-15 VIII 1934 r.”.

W niedzielę 16 października 2022 roku w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie odbył się finisaż wystawy i promocja katalogu. Dziękujemy miłośnikom historii naszego miasta za zainteresowanie i dyskusję na spotkaniu.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Zadanie publiczne „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Link do katalogu Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach – ebook

Autorzy zdjęć z finisażu: Kamil Cichoń i Łukasz Śmiatacz

Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach – zaproszenie

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 zaprasza 16 października br. o godz. 16 do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie (Rynek 19) na finisaż wystawy „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach”, promocję katalogu, pokaz multimedialny starych pocztówek i zdjęć oraz dyskusję.Publikacja i wystawa „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” ze względu na ograniczone możliwości wydawnicze zawierają tylko wybrane archiwalne pocztówki i zdjęcia ze zbiorów zgromadzonych w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i kolekcjach prywatnych, więcej zobaczymy na pokazie multimedialnym. Wydawca wystawy i katalogu: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916Redakcja: Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak, Wiesław PrzybyłaIlustracje: Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Oficyna Wydawnicza Kulawiak, Studio 6×6, portal Dzieje Ostrzeszowa oraz Marek Makieła, Jan Taylor, Dariusz WrzalskiOpracowanie graficzne i skład DTP: Stanisław Kulawiak. Druk: ANCOstrzeszów 2022Zadanie publiczne „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 Grzegorz Kosmala – prezes604619972Stanisław Kulawiak – skarbnik605622991

STARY OSTRZESZÓW NA POCZTÓWKACH I FOTOGRAFIACH

to nowa wystawa w Galerii Ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 na Rynku w Ostrzeszowie. Spośród archiwalnych pocztówek i zdjęć wybraliśmy takie, które przedstawiają wizerunek miasta i ludzi w nim żyjących w I połowie ubiegłego wieku (1900-1945). Wystawa będzie dostępna przez cały sezon turystyczny br., natomiast w II połowie października na uroczystym finisażu przedstawimy publikację zawierającą oprócz ilustracji z wystawy historię miasta Ostrzeszowa autorstwa Stanisława Czernika zamieszczoną w katalogu Regionalnej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie w 1934 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 przekazuje specjalne podziękowania dla: Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Oficyna Wydawnicza Kulawiak, Studio 6×6, portal Dzieje Ostrzeszowa oraz kolekcjonerów prywatnych (M. Makieła, J. Taylor, D. Wrzalski) za udostępnienie archiwalnych pocztówek i fotografii. Wystawa i katalog „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” ze względu na ograniczony rozmiar nie mają charakteru albumu pocztówek o mieście Ostrzeszowie.

Opracowanie graficzne i merytoryczne: Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak, Ostrzeszów 2022

Zadanie publiczne „Stary Ostrzeszów na pocztówkach i fotografiach” jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

KULAWIAK – PORTFOLIO. FOTOGRAFIE Z LAT 1974-2021 – FOTO-GEN – WROCŁAW

Wystawa we Wrocławiu w Galerii Foto-Gen potrwa do 30 kwietnia br., za to już jutro 19 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie z autorem St. Kulawiakiem i kuratorem A. Sobotą.

Przypominamy o aukcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916 – fotografowie z Ostrzeszowa dla uchodźców z Ukrainy, już dzisiaj dobiega końca licytacja pracy Stanisława Kulawiaka pt. „W drodze do koronacji”

https://allegro.pl/oferta/w-drodze-do-koronacji-ostrzeszow-1990-11925837846

a kilka dni pozostało jeszcze do zakupu zdjęcia Piotrka Kosmali pt. „Night city”

https://allegro.pl/oferta/night-city-1-ostrzeszow-2021-11944023906

i Grzegorza Kosmali „Wiatrak, holender drewniany, Recz 2014”

https://allegro.pl/oferta/recz-wiatrak-holender-drewniany-recz-2014-11944842903

Wszystkie prace to wydruki kolekcjonerskie na barycie w edycjach limitowanych.

Zapraszamy do licytacji!

Zdjęcie: Kulawiak-Portfolio-Foto-Gen-20220310-fot-GJ-Kosmala