MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – SPOTKANIE POKONKURSOWE LAUREATÓW Z JURORAMI

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 23 czerwca o godz. 13.00 do Galerii Fotografii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na pokonkursowe spotkanie laureatów z jurorami, dyskusję o nagrodzonych pracach i szukanie odpowiedzi na pytanie, czy warto robić dobre zdjęcia.

Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, www.ock-ostrzeszow.pl

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2021 – FINAŁ – 28 MAJA 2021 R.

PROTOKÓŁ JURY KONKURSU

Decyzja jury w składzie:
Stanisław Kulawiak – artysta fotografik, wiceprezes ds. artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF
Władysław Nielipiński – główny instruktor ds. amatorskiego ruchu artystycznego – fotografia w WBPiCAK w Poznaniu
Mirosława Rzepecka – kierownik Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie
Krzysztof Szymoniak – pisarz, eseista, fotograf, medioznawca, nauczyciel akademicki (UAM w Poznaniu) – przewodniczący

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE
I nagroda: Michalina Skorupska (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną) – cykle Fraktale, Miniature World Project
II nagroda: Mikołaj Ciemny (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną) – fragment cyklu Stary młyn
III nagroda: Piotr Maciejewski (Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej) – reportaż Wożenie drewna

Wyróżnienia:
Julia Mądra (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie) – fragment cyklu Bajkowa przygoda
Krzysztof Hudzik (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie) – Aresa, Podkowa, Relaks
Ada Baranowska (Szkoła Podstawowa nr 22 im. Adama Tytusa Działyńskiego w Poznaniu) – fragment cyklu Ścieżka rowerowa

Dyplomy WBPiCAK:
Aleksandra Jończak (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną) – Jak motyle
Nikola Banasiak (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną) – Kolejka kropli

KATEGORIA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I nagroda: Piotr Kosmala (Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie) – cykle Night city, Malunki i szkice dronowe, Humory starego pomostu
II nagroda: Laura Schumacher (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – cykl Podobna różnorodność
III nagroda: Nikola Dziewięcka (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – Liście w błękicie

Wyróżnienia:
Dawid Hyłka (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – tryptyk Lodowe skały
Kornelia Mazurkiewicz (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – dyptyk Taniec
Kornelia Kozłowska (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – fragment cyklu Zawsze w górę

Dyplomy WBPiCAK:
Oliwia Garczyk (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich) – Przez dziurę
Julia Kubiś (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie) – Portret 3.1

Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Galerii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury do dnia 25 czerwca br.

Zdjęcia z finału: Grzegorz Kosmala

FINAŁ KONKURSU MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS — OSTRZESZÓW 2021

W imieniu Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 wraz z Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz zacnymi partnerami serdecznie zapraszamy w dniu 28 maja br. o godz. 14.00 do Galerii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na finał Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS — OSTRZESZÓW 2021

FINAŁ KONKURSU „MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS”

W imieniu Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 wraz z Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz zacnymi partnerami serdecznie zapraszamy w dniu 28 maja br. o godz. 14.00 do Galerii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury na
uroczysty Finał Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS — OSTRZESZÓW 2021

WYSTAWA „OBOK NAS… OSTRZESZÓW I OKOLICE” NA RYNKU W OSTRZESZOWIE

Obok nas wszystko przemija, tylko zastygłe na fotografiach fragmenty świata pozostaną ocalone. Prezentowana ekspozycja wpisuje się w kilkuletni cykl dokumentalnych wystaw i publikacji Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 o naszym regionie — miejscu określonym przez Stanisława Czernika jako Okolica Autentyzmu, a przez Mariana Pilota nazwanym po prostu Matecznikiem. Wystawa „Obok nas…” stanowi nie tylko aktualną dokumentację otaczającej nas rzeczywistości, ale wykorzystując najnowsze narzędzia obrazowania kreuje nowy wizerunek świata w naszej wyobraźni.

Dziękujemy autorom zdjęć za udostępnienie swoich prac.
Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Autorzy: Konrad Baranowski, Sławomir Brdęk, Kamil Cichoń, Ewa Dytfeld, Marek Dytfeld, Krystian Fras, Aleksandra Grabowska, Krzysztof Gruszka, Patryk Jarosz, Grzegorz Kosmala, Piotr Kosmala, Stanisław Kulawiak, Michał Piotrowicz, Paweł Pułkownik, Dariusz Staszak, Tomasz Wojciechowski

Wystawa wspófinansowana z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów potrwa do połowy października br.

Zapraszamy do oglądania!

 

 

OBOK NAS…WYSTAWA FOTOGRAFII NA RYNKU W OSTRZESZOWIE

Obok nas… to tytuł kolejnej sezonowej wystawy fotografii w ulicznej Galerii Na Rynku w Ostrzeszowie. Zapraszamy do udziału fotografów z ciekawym spojrzeniem na nasz region. Zdjęcia w postaci plików umożliwiających druk powiększeń w dużym formacie prosimy przesyłać do 20 marca br. na adres: 

rod@wieza1916.pl  

Jednocześnie przypominamy o kolejnej edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas”, na który prace można nadsyłać do 11 kwietnia br. Pełna informacja i karty zgłoszeń do pobrania na stronach:

www.wieza1916.pl
www.ock-ostrzeszow.pl 

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 

Grzegorz Kosmala – prezes, Kamil Cichoń – wiceprezes, Stanisław Kulawiak – skarbnik, Mirosława Rzepecka, Sławomir Brdęk – członkowie 


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

zaprasza

23 lutego 2021 r. o godz. 18.00

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2 (sala klubowa)

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie stosownych uchwał
2. Wybory nowych władz Stowarzyszenia
3. Promocja albumu Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991
4. Promocja Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VIII/2020
5. Dyskusja, wolne wnioski

W NOWYM 2021 ROKU ŻYCZYMY ZDROWIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!

Już w styczniu po kilkuletniej przerwie ukaże się kolejny VIII/2020 numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej, w którym przedstawiamy nie tylko ważne momenty z historii regionu, ale prezentujemy także twórczość znakomitych artystów i pisarzy. Od dwudziestu lat redaktorem naczelnym kroniki jest dr Wiesław Przybyła, a wydawcami Oficyna Wydawnicza Kulawiak i Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916. Bieżący numer został współfinansowany przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W kronice m.in.:

Antoni Bajerlein – Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961-1991 – pofestiwalowy szkic Krzysztofa Szymoniaka.
Szymon Chwalisz – sylwetka Nędznego Malarzyny ilustrowana dziełami własnymi Artysty.
Karol Górski – Nowy, dotychczas nieznany ślad na wielkopolskiej mapie ekspozycji artystycznych prac Mistrza Antoniego Serbeńskiego.
Rozmowa z Władysławem Grafem, autorem Zeszytów Ostrzeszowskich przeprowadzona w 2005 roku przez Wandę Dubis.
Marek Makieła – Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni – losy biblioteki klasztornej oo. Bernardynów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych dokumentów.
Marian Malinowski – wydawca Gazety Ostrzeszowskiej – biogram i historia drukarni – opracowanie Grzegorza Kosmali.
Marian Pilot – Dorota i inne czarownice. Dorota z Siedlikowa od Ostrzeszowa młynarza Jana Króla i Doroty małżonków córka pojmana w karczmie w Kucharkach, że Macieja Gorczycę wkoło obróciła, wychodząc z izby.
Jan Taylor – Kalendarium ostrzeszowskie 1155-1946.
Maciej Żurawski – fragmenty niepublikowanej powieści Kornik.
oraz:
Debata o kulturze – Biblioteka Publiczna, Ostrzeszów 22.02.2019 r. – resume Wiesława Przybyły.
Moje miejsce, mój czas – podsumowanie trzech edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego – Stanisław Kulawiak.
Wspomnienia przyjaciół o zmarłym w 2020 roku Marku Szulczyńskim.
Stanisław Bojszczak – 100-lecie Klubu Piłkarskiego VICTORIA.

Zdjęcie na okładce – Antoni Bajerlein Ćwiczenia ZOSP FUM, Ostrzeszów 1980