Archiwum kategorii: Bez kategorii

CZESŁAW BOJSZCZAK – PLASTYK, MUZYK, FOTOGRAF

Wystawa biograficzna w Galerii Na Rynku
Ostrzeszów, czerwiec – październik 2024

Opracowanie wystawy – Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916
Materiały archiwalne – Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, zbiory prywatne
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dokumentacja wystawy – Grzegorz Kosmala

Czesław Bojszczak (13.04.1934–2.09.1995)

Urodził się w 1934 roku w Bierzowie. Rok później zamieszkał z rodzicami w Ostrzeszowie, którego urok można znaleźć w jego pracach plastycznych i fotograficznych. W tym miasteczku skończył Szkołę Podstawową (1948) i Publiczną Średnią Szkołę Zawodową (1952), a w 1964 roku w Warszawie ukończył Zaoczne Studium Reklamy. Był wszechstronnie utalentowany (plastyka, muzyka, fotografia), posiadał umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy – prowadził z młodzieżą zespoły estradowe, uczył konferansjerki, recytacji, scenografii i realizacji małych form scenicznych. Jako muzyk, klarnecista i saksofonista grał w zespołach: CAC-BO-JE, R+3, ŻYMPA, A-TO-MY. Swoje rysunki i fotografie prezentował na wielu wystawach i konkursach. Zmarł w Ostrzeszowie 2 września 1995 roku.Finał VI edycji konkursu MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS oraz wręczenie Stanisławowi Kulawiakowi Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Finał VI edycji konkursu już za nami. Dziękujemy uczestnikom, współorganizatorom i partnerom za pomoc przy organizacji tegorocznego konkursu dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2024”. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich fotografii tej edycji w GALERII W RAMACH PIĘTRA OCK (do 31 czerwca br.)

Bezpośrednio po wręczeniu nagród nastąpiło uroczyste wręczenie panu Stanisławowi Kulawiakowi medalu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie sztuki wizualne z rąk Pani Senator Ewy Mateckiej i Pani Żanety Lasieckiej-Stodolnej reprezentującej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Hannę Wróblewską.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

fot. Sławomir Brdęk i Kamil Cichoń


Finał VI edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS

Serdecznie zapraszam
7 czerwca 2024 o godz. 11.00
na uroczysty finał VI edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży
MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS

oraz wręczenie Stanisławowi Kulawiakowi w obecności znamienitych gości
Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2

Organizatorzy: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Partnerzy: Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
Powiat ostrzeszowski
Patronat: Burmistrz MiG Ostrzeszów
Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Ostrzeszów

Prezes
Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Grzegorz Kosmala
rod@wieza1916.pl
www.wieza1916.pl
tel. 604 619972

Otwarte zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Zapraszamy 17 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 do sali na piętrze OCK na
otwarte zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

W programie:
1. Podsumujemy naszą ubiegłoroczną działalność i przegłosujemy stosowne
uchwały.
2. Omówimy przygotowania do Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży „Moje
miejsce, mój czas” – Ostrzeszów 2024.
3. Przedstawimy projekt wystawy plenerowej na Rynku zawierającej prace
Czesława Bojszczaka.
4. Określimy sposób działania Stowarzyszenia w nowej realności
samorządowej.
5. Zaproponujemy wystawy fotografów ostrzeszowskich w Galerii Na Piętrze
OCK i Muzeum Regionalnym.

Jednocześnie przypominamy o VI edycji Regionalnego Konkursu
Fotograficznego dla Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
„Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2024”.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia br.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Grzegorz Kosmala
Stanisław Kulawiak

MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS 2024

Zapraszamy do udziału w VI edycji Regionalnego
Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży Szkół Podstawowych i
Ponadpodstawowych „Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2024”.

REGULAMIN –  Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-regulamin-korekta
REGULAMIN DOC – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-regulamin-korekta
KARTA ZGŁOSZEŃ PDF – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-karta zgloszenia
KARTA ZGŁOSZEŃ DOC – Moje miejsce moj czas-Ostrzeszow 2024-karta zgloszenia

Spotkanie z Zbigniewem Bzdakiem.

Serdecznie zapraszamy4 marca 2024 o godz. 17 do OCK w Ostrzeszowie na spotkanie zfotoreporterem dokumentalistą „Chicago Tribune” Zbigniewem Bzdakiem. Wtowarzyszącym pokazie multimedialnym Zbyszek opowie o swojej pracy wprestiżowych redakcjach amerykańskich i roli fotografa w mediachwspółczesnego świata.Spotkanie poprowadzi Łukasz Śmiatacz.W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916Grzegorz KosmalaStanisław Kulawiak

MARIAN PILOT – OSTATNIE POŻEGNANIE

Pisarz, który chłopskość uczynił wyróżnikiem kultury polskiej, a pracęrozumiał jako treść i esencję życia!Msza Święta żałobna: 14.02.2024, godz. 14:00Dom Pogrzebowy na Powązkach Wojskowychul. Powązkowska 43/45, WarszawaR.I.P

OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z autorami i czytelnikami

15.01.2024 r.

15 stycznia 2024 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się spotkanie redakcji i autorów IX numeru Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej z czytelnikami. Stanisław Kulawiak przedstawił treść aktualnej kroniki zwracając uwagę na sposób jej tworzenia i przeobrażania się w ostatnich 22 latach. Krzysztof Szymoniak, autor książki pt. Oraz opowiedział o swoich pisarskich relacjach z Ostrzeszowem i Kępnem. Marek Makieła uzupełnił artykuł pt. Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa relacją o sposobie kwerendy w archiwach i konkluzją, że papier jest cierpliwy i pamiętliwy. Dyskusja o potrzebie tworzenia i wydawania takich popularno-naukowych publikacji o tematyce regionalnej oraz sposobie zabezpieczania, archiwizacji i udostępniania bogatych zbiorów prywatnych będących naszym dorobkiem kulturowym zwieńczyła spotkanie.

Dziękujemy wszystkim obecnym, a dyrektor Biblioteki Publicznej Dorocie Owczarczak za gościnność!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Zdjęcia: Krzysztof Gruszka i Grzegorz Kosmala

OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami – 15 stycznia 2024, godz. 17
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17

Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Aktualne wydanie zostało w części współfinansowane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym projekty i publikacje naszego stowarzyszenia.

Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
ISBN 978-83-64098-89-5

Spis treści OKR nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji
Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary
Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni
Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek
Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,
68 lat, i co dalej?
Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak – Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej
Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę
Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne
Jadwiga Żylińska – Budowanie świata
Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!
Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa
Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)
Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)
Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)
Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)
Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Link do kroniki w wersji pdf – https://drive.google.com/file/d/178lkzhmF9uzSK4sLezhDse20r86WWGDN/view

NA ŚWIĘTA I NOWY 2024 ROK OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami – 15 stycznia 2024, godz. 17

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

pl. Borek 17

Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Aktualne wydanie zostało w części współfinansowane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym projekty i publikacje naszego stowarzyszenia.

Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
ISBN 978-83-64098-89-5

Spis treści OKR nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji
Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary
Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni
Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek
Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,
68 lat, i co dalej?
Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak
– Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej
Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę
Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne
Jadwiga Żylińska – Budowanie świata
Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!
Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa
Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)
Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)
Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)
Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)
Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2024 Roku

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916