ŚLADAMI MISTRZÓW – ANTONI BAJERLEIN. SPOTKANIE EDUKACYJNO-PLENEROWE, OSTRZESZÓW, 20 – 21 MARCA 2020 R.

APEL

W związku z przygotowywanym przez WBPiCAK w Poznaniu i Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916 spotkaniem „Śladami Mistrzów” prosimy o uzupełnienie naszych informacji nt. prowadzonych przez Antoniego Bajerleina kółek fotograficznych przy ZSZ nr 1 w Kępnie i ZSZ przy ZSM w Ostrowie Wlkp. w latach 1961-1966 oraz klubów fotograficznych KOMA w Wieruszowie (1967-1991) i KADR w Ostrzeszowie (1969-1991). Prosimy też członków ww. kół i klubów o udostępnienie do reprodukcji posiadanych prac, zdjęć pamiątkowych i dokumentów. Zostaną one wykorzystane w prezentacji multimedialnej podczas spotkania i okolicznościowych publikacjach z podaniem źródła.

Dziękujemy!

Grzegorz Kosmala 604619972, Stanisław Kulawiak 605622991 www.wieza1916.pl, e-mail: rod@wieza1916.pl