ŚLADAMI MISTRZÓW ANTONI BAJERLEIN SPOTKANIE EDUKACYJNO-PLENEROWE OSTRZESZÓW, 20–21 MARCA 2020 R.

Program:

piątek – 20 marca 2020 r.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika, Ostrzeszów, pl. Borek 17

godz. 17.00
• otwarcie wystawy z pracami Antoniego Bajerleina
• prezentacja Mistrza – Grzegorz Kosmala
• pokaz multimedialny archiwalnego filmu oraz fotografii członków klubów KOMA i KADR

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ostrzeszów, ul. Kąpielowa

5 godz. 20.00
• zakwaterowanie gości
• kolacja
• dyskusja o twórczości Antoniego Bajerleina – prowadzenie Stanisław Kulawiak

sobota – 21 marca 2020 r.

godz. 8.00
• śniadanie

godz. 9-15
• plener fotograficzny w Ostrzeszowie, Kępnie lub w Wieruszowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki przygotowuje 15 października 2020 roku w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu główną wystawę festiwalu zatytułowaną „Śladami mistrzów”. Będzie ona prezentować prace współczesne inspirowane twórczością dawnych fotografów. Kuratorem wystawy jest Bogusław Biegowski. Zgodnie z jego pomysłem powinna być ona efektem cyklu spotkań edukacyjno-plenerowych zrealizowanych w tych miejscowościach Województwa Wielkopolskiego, w których w przeszłości żył i tworzył twórca skupiający wokół siebie grono „uczniów”.

https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/v-festiwal/wydarzenia/sladami-mistrzow/ostrzeszow-antoni-bajerlein/

Szczegóły spotkania w Ostrzeszowie:

Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916 Grzegorz Kosmala 604619972, Stanisław Kulawiak 605622991 www.wieza1916.pl, e-mail: rod@wieza1916.pl

ŚLADAMI MISTRZÓW – ANTONI BAJERLEIN. SPOTKANIE EDUKACYJNO-PLENEROWE, OSTRZESZÓW, 20 – 21 MARCA 2020 R.

APEL

W związku z przygotowywanym przez WBPiCAK w Poznaniu i Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916 spotkaniem „Śladami Mistrzów” prosimy o uzupełnienie naszych informacji nt. prowadzonych przez Antoniego Bajerleina kółek fotograficznych przy ZSZ nr 1 w Kępnie i ZSZ przy ZSM w Ostrowie Wlkp. w latach 1961-1966 oraz klubów fotograficznych KOMA w Wieruszowie (1967-1991) i KADR w Ostrzeszowie (1969-1991). Prosimy też członków ww. kół i klubów o udostępnienie do reprodukcji posiadanych prac, zdjęć pamiątkowych i dokumentów. Zostaną one wykorzystane w prezentacji multimedialnej podczas spotkania i okolicznościowych publikacjach z podaniem źródła.

Dziękujemy!

Grzegorz Kosmala 604619972, Stanisław Kulawiak 605622991 www.wieza1916.pl, e-mail: rod@wieza1916.pl

ŚLADAMI MISTRZÓW, SPOTKANIE EDUKACYJNO-PLENEROWE OSTRZESZÓW, 20–21 MARCA 2020 R.

Antoni Bajerlein (1935-1991)

Urodził się 16 stycznia 1935 roku w Ostrzeszowie. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Podzamczu i w Ostrzeszowie, skąd w 1944 roku wraz z matką został wywieziony na przymusowe roboty do Bawarii. Po zakończeniu II wojny osiedlił się w Kępnie, gdzie razem z żoną Krystyną i synem Zbigniewem mieszkał do końca życia. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę zawodową, kolejno w Zakładzie Mleczarskim w Kępnie i w Ostrzeszowie, Gminnej Spółdzielni Wieruszów, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim, Zakładzie Ceramiki Budowlanej – Budy Ostrzeszów i Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. Ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Kępnie i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1959-1965) uzyskując dyplom magistra w zakresie geografii ekonomicznej. Swoje marzenia o malowaniu i rysowaniu zrealizował w fotografii kupując w młodości używany aparat fotograficzny. Poszerzając swoją wiedzę o fotografii szukał tematów w pięknie przyrody i egzystencji człowieka, a zainteresowanie sztuką skłoniło do przetwarzania zdjęć w tonorozdzielczych technikach szlachetnych, grafizacji, reliefie, izohelii i konturowaniu. Pracując w szkolnictwie i w przemyśle cały swój wolny czas przeznaczył na edukację młodych fotografów, najpierw w kołach fotograficznych przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., a później od roku 1967 w Klubie Fotograficznym KOMA w Wieruszowskim Domu Kultury i od roku 1969 w Klubie Fotograficznym KADR w Ostrzeszowskim Domu Kultury. W latach 1962-1966 swoje zdjęcia i artykuły o fotografii amatorskiej publikował w „Głosie Wielkopolskim”, „Południowej Wielkopolsce” i innych czasopismach. Zmarł po kilkuletniej chorobie w 1991 roku.

Zarówno on sam jak i jego wychowankowie wystawiali swoje prace na prestiżowych wystawach i zdobyli wiele nagród na ważnych konkursach w Polsce i za granicą. Największym jednak sukcesem dydaktycznym Antoniego Bajerleina są wspomnienia znanych dzisiaj fotografów, którzy swoją pasję fotografowania połknęli w klubowych ciemniach Wieruszowa i Ostrzeszowa.

Opracował Stanisław Kulawiak na podstawie:
– Grzegorz Kosmala „Antoni Bajerlein – fotografik, we wspomnieniach przyjaciół i wychowanków”, ASP, Poznań 1998
– Krzysztof Szymoniak „Autentyczni i światłoczuli…”, Ostrzeszowska Kronika Regionalna nr VII, Ostrzeszów 2014
– Archiwa prywatne
– Załącznik do wniosku o przeprowadzenie weryfikacji i przyznanie odpowiedniej kategorii instruktorskiej, przesłanego do odpowiedniej Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów Amatorów Zespołów Artystycznych dla m. Poznania i woj. poznańskiego. Mgr. Antoni Bajerlein Kępno – Rynek 14/m. 4, woj. poznańskie. Publikacje i materiały dotyczące działalności fotograficznej. Zestawiono w czerwcu 1967 r. Komplet I

Śladami Mistrzów Antoni BAJERLEIN Spotkanie edukacyjno-plenerowe Ostrzeszów, 20–21 marca 2020 r.

Śladami Mistrzów
Antoni BAJERLEIN
Spotkanie edukacyjno-plenerowe
Ostrzeszów, 20–21 marca 2020 r.

W programie spotkania odbędą się:
• multimedialny pokaz dorobku Mistrza z prezentacją biogramu i tekstem krytycznym dotyczącym jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem idiomu lokalnego.
• panel dyskusyjny ilustrujący możliwe do przepracowania przez uczestników istotne motywy lub techniki preferowane przez Mistrza w celu nawiązania twórczego dialogu we własnych pracach z charakterystycznymi elementami jego stylu.
• konsultacje z uczestnikami w formie pomocy merytorycznej i technicznej przy powstawaniu prac.

WBPiCAK przygotowuje 15 października br. w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu główną wystawę festiwalu zatytułowaną „Śladami mistrzów”. Będzie ona prezentować prace współczesne inspirowane twórczością dawnych fotografów. Kuratorem wystawy jest Bogusław Biegowski. Zgodnie z jego pomysłem powinna być ona efektem cyklu spotkań edukacyjno-plenerowych zrealizowanych w tych miejscowościach Województwa Wielkopolskiego, w których w przeszłości żył i tworzył twórca skupiający wokół siebie grono „uczniów”.

https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/wielkopolski-festiwal-fotografii-im.-ireneusza-zjezdzalki/v-festiwal/wydarzenia/sladami-mistrzow/ostrzeszow-antoni-bajerlein/

Szczegóły spotkania w Ostrzeszowie:
Grzegorz Kosmala 604619972, Stanisław Kulawiak 605622991 www.wieza1916.pl, e-mail: rod@wieza1916.pl

Prosimy o kontakt członków klubów KOMA i KADR prowadzonych przez Antoniego Bajerleina w Wieruszowie i w Ostrzeszowie!

 

STANISŁAW KULAWIAK, RELACJE ULICZNE, GALERIA W HALLU, CKiS W KALISZU

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w środę 29 stycznia br. o godz. 18 do Galerii w Hallu na wernisaż wystawy fotografii Stanisława Kulawiaka pt. Relacje uliczne. Adam Sobota w tekście do wystawy pisze, że autor

(…) Z upodobaniem wyławia paradoksy i kontrasty wynikające ze zmian cywilizacyjnych, z nakładania się zachowań związanych z różnymi poziomami bytowania. Często rejestruje zaskakujące sytuacje i elementy humorystyczne, dzięki czemu jego dzieła wzbudzają żywe reakcje i pozytywne odczucia. (…)

Proponujemy sprawdzić to osobiście!

BARDZO WAŻNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROD WIEŻA 1916 I WSZYSTKICH SYMPATYKÓW FOTOGRAFII

Zapraszamy we wtorek 21 stycznia 2020 roku o godz. 17.30 do Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie, Plac Borek 17
na BARDZO WAŻNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROD WIEŻA 1916 I WSZYSTKICH SYMPATYKÓW FOTOGRAFII

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie stosownych uchwał.
2. Omówienie publikacji „Wielkopolskie kluby i stowarzyszenia fotograficzne na początku XXI wieku” oraz propozycji ostrzeszowskich wystaw i wydarzeń podczas V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki w październiku 2020 roku.
3. Uzgodnienie daty i programu warsztatów dla fotografów z wielkopolski
z cyklu: „Spotkanie z Mistrzem — Antoni Bajerlein”.
4. Podjęcie decyzji w sprawie adaptacji pomieszczeń na Pracownię Fotografii Klasycznej,
redakcję Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej i siedzibę stowarzyszenia.
5. Dyskusja, wolne wnioski.

Członków Stowarzyszenia prosimy o uregulowanie składek!
(Nr konta: 65 8413 0000 0116 2741 2000 0001)

Zarząd Stowarzyszenia
ROD WIEŻA 1916

Nagroda imienia Witolda Hulewicza 2019 dla Pawła Komorowskiego za fundamentalne albumy o dziejach szabli polskiej.

Wśród laureatów tegorocznej XXIV Edycji Nagrody imienia Witolda Hulewicza znalazł się Paweł Komorowski za wydane przez Oficynę Wydawniczą Kulawiak albumy „Szabel nam nie zabraknie” i „Honor i Ojczyzna. Szable imienne w II RP”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 21 listopada br. w Domu Literatury w Warszawie. Nagroda imienia Witolda Hulewicza jest przyznawana przez Stowarzyszenie, które powstało, aby utrwalać pamięć Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”.

 fot. Grzegorz Kosmala, Studio 6×6

FINAŁ REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MŁODZIEŻY MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2019

25.10.2019 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów, plac Borek 17

Protokół jury w składzie: prof. Piotr Chojnacki (Poznań) – przewodniczący, art. fot. Krzysztof Kowalski (Wrocław), art. fot. Stanisław Kulawiak (Ostrzeszów)

 

Szkoły podstawowe

I nagroda – Pola Mikołajczyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, kl. 5d)

 • Cykl: Czarno-biały Ostrzeszów 1-4

II nagroda – Julia Mądra (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie, kl. 6a)

 • Cykle: Piękna Prosna 1, 2, 4 – Jesienny park 2, 3

III nagroda – Julia Wieścicka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, kl. 6a)

 • Zdjęcia październikowe 1, 2

 

Nagroda specjalna:

Piotr Kosmala (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie, kl. 8b)

 • Cykle: Po drugiej stronie, Krajobraz z basztą

Michalina Skorupska (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. 7a)

 • Król Duch 1, 2, 3

 

Wyróżnienia:

Katarzyna Chudzińska (Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. 7a)

 • Moja okolica, moje życie 2

Zuzanna Nowicka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, kl. )

 • Ślady przeszłości 2, 6, 10

Martyna Rudnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, kl. 5d)

 •  Moja najbliższa okolica 1

 

 

Szkoły ponadpodstawowea

II nagroda – Michał Pietrzak (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie, kl. 2a

 • Kłoda, Most, Nad brzegiem

III nagroda – Oliwier Kłos (Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie)

 • Kościółek 1, 2, 3

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Dytfeld (Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie)

 • Dziki

Julia Kubiś (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie, kl. 2a)

 • U źródeł Prosny

Julia Rasiak (Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie)

 • Cykl: Dożynki