Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy od 9 listopada br. na wystawy fotografii z cyklu Śladami Mistrza – Antoni Bajerlein. Tym razem prezentujemy dwie ekspozycje, indywidualną Antoniego Bajerleina w OCK w Galerii W RAMACH PIĘTRA oraz zbiorową pt. Antoni Bajerlein – koledzy i uczniowie w Muzeum Regionalnym.

Śladami Mistrza – Antoni Bajerlein – fotograf
Wystawa fotografii
Galeria W RAMACH PIĘTRA
9–28.11.2021 r.
Finisaż oraz spotkanie z autorami albumu o Antonim Bajerleinie:
28.11.2021 r., godz. 16.00
Sala Klubowa OCK, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2

Śladami Mistrza – Antoni Bajerlein – koledzy i uczniowie
Wystawa fotografii
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Rynek 19 (Ratusz)
9-28.11.2021 r.
– Kółko Fotograficzne przy ZSZ nr 1 w Kępnie
– Klub Fotograficzny KOMA w Wieruszowie
– Klub Fotograficzny KADR w Ostrzeszowie
Finisaż: 28.11.2021 r., godz. 15.00

Antoni Bajerlein (1935–1991)

Urodził się 16 stycznia 1935 roku w Ostrzeszowie, w 1944 roku wraz z matką został wywieziony na przymusowe roboty do Bawarii. Po zakończeniu II wojny osiedlił się w Kępnie, gdzie razem z żoną Krystyną i synem Zbigniewem mieszkał do końca życia. Ukończył Szkołę Podstawową w Kępnie (1949), Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu (1954) i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1959–1965), uzyskując dyplom magistra w zakresie geografii ekonomicznej. W 1960 roku wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od 1968 roku posiadał uprawnienia instruktorskie drugiej kategorii ds. fotografii amatorskiej, a w roku 1975 uzyskał pierwszą kategorię instruktorską.

Od 1953 roku pracował w różnych zakładach w Kępnie i Ostrzeszowie, a w latach 1973–1989 Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. Równolegle w latach 1967–1989 był zatrudniony jako instruktor fotografii w Wieruszowskim Domu Kultury, Powiatowym Domu Kultury w Ostrzeszowie i Ostrzeszowskim Domu Kultury.

Swoje marzenia o malowaniu i rysowaniu zrealizował w fotografii. Pracując w szkolnictwie i w przemyśle, cały swój wolny czas przeznaczył na edukację młodych fotografów, najpierw w kołach fotograficznych przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., a później od roku 1967 w Klubie Fotograficznym KOMA w Wieruszowskim Domu Kultury i od roku 1969 w Klubie Fotograficzno-Filmowym najpierw przy Powiatowym Domu Kultury w Ostrzeszowie, a następnie Klubie Fotograficznym KADR w Ostrzeszowskim Domu Kultury. W latach 1962–1966 swoje zdjęcia i artykuły o fotografii amatorskiej publikował w “Głosie

Wielkopolskim”, “Południowej Wielkopolsce” i innych czasopismach. Zmarł po kilkuletniej chorobie w 1991 roku. Za swoją pracę otrzymał odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury (1978), Srebrny Krzyż Zasługi (1981), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1986).

Zarówno on sam, jak i jego wychowankowie prezentowali swoje prace na prestiżowych wystawach i zdobyli wiele nagród w ważnych konkursach w Polsce i za granicą.