PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. IV – OSTATNIA

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie prezentujemy ostatni fragment wystawy, do obejrzenia całości na Rynku w Ostrzeszowie.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

W JUBILEUSZOWYM ROKU 70-LECIA ZPAF DOLNOŚLĄSCY ARTYŚCI FOTOGRAFICY UHONOROWANI ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

W czwartek 22 czerwca 2017 r. Wojewoda Dolnośląski w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył członkom Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików: Adamowi Sobocie, Sławojowi Dubielowi, Czesławowi Chwiszczukowi, Piotrowi Komorowskiemu, Stanisławowi Kulawiakowi, Barbarze Górniak i Jackowi Lalakowi oznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Serdecznie gratulujemy!

 

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Nagrodzeni artyści, od lewej: Adam Sobota, Sławoj Dubiel, Czesław Chwiszczuk, Piotr Komorowski, Stanisław Kulawiak, Barbara Górniak, Jacek Lalak, fot. A. Rutyna

Stanisław Kulawiak w stroju okolicznościowym, fot. G. Kosmala

 

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. III

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie prezentujemy kolejny fragment wystawy, do obejrzenia całości na Rynku w Ostrzeszowie.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

 

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – WYSTAWA NA RYNKU W OSTRZESZOWIE

Nową wystawę w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentującą historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień można już oglądać na Rynku w Ostrzeszowie. Wystawa będzie eksponowana w tym miejscu do października 2017 r.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. II

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie wystawę będziemy prezentować w kilku fragmentach, do obejrzenia całości zapraszamy już 15 czerwca br. na Rynek w Ostrzeszowie.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

 

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. I

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie wystawę będziemy prezentować w kilku fragmentach, do obejrzenia całości zapraszamy już 15 czerwca br. na Rynek w Ostrzeszowie.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS! REGIONALNY KONKURS MULTIMEDIALNY DLA MŁODZIEŻY

1. Cel konkursu

• zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku
• inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków rejestracji obrazu (fotografia, video-clip)
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej

2. Organizatorzy

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 Miasto i Gmina Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
przy współpracy merytorycznej i artystycznej
Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
oraz
Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu

3. Regulamin

a) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu ostrzeszowskiego
moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1b) zdjęcia i clipy filmowe powinny dotyczyć regionu południowej wielkopolski
c) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, filmy video — do 25 s) i powinny być nadsyłane razem
z kartą zgłoszeń na adres rod@wieza1916.pl
d) każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace (zestaw liczony jest jako jedna praca)
oraz trzy clipy video
e) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza pdf lub word znajdującego się na stronach
www.wieza1916.pl , www.ostrzeszów.pl , www.powiatostrzeszowski.pl

4. Nagrody

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów:
• szkół podstawowych
• gimnazjów i szkół średnich

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne oraz trzy wyróżnienia. Ponadto prace laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na II Regionalnej Wystawie Fotografów w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również w towarzyszących publikacjach i mediach społecznościowych.

5. Terminarz

a) nadsyłanie prac — 30 września 2017 r.
b) ogłoszenie wyników — 15 października 2017 r., godz. 15.00, Muzeum Regionalne
w Ostrzeszowie — wernisaż II Regionalnej Wystawy Fotografów.

6. Informacje o konkursie Moje miejsce, mój czas!
oraz II Regionalnej Wystawie Fotografów — Ostrzeszów 2017

Stanisław Kulawiak
tel. 605 622991
e-mail: esku@kulawiak.pl

Grzegorz Kosmala
tel. 604 619972
e-mail: studio@studio6x6.pl

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:
plik word – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1
pdf – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1

Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
zaprasza członków i wszystkich zainteresowanych pracą dla Stowarzyszenia
na otwarte zebranie sprawozdawcze w dniu

27 kwietnia (czwartek) 2017 roku o godz. 18

w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, Rynek 19

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie stosownych
uchwał.
2. Przedstawienie efektów spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Radą Miejską
Ostrzeszowa oraz podpisania trójstronnego porozumienia o współpracy partnerskiej
z Uniwersytetem Artystycznym.
3. Harmonogram i sposób przygotowania zdjęć na II Regionalną Wystawę Fotografów
w 2017 roku.
4. Ustalenie zakresu tematycznego regionalnego konkursu fotograficznego.
5. Omówienie wystawy w galerii ulicznej pt. Przeszłość i możliwa przyszłość
wieży ciśnień w Ostrzeszowie.
6. Sympozjum autentystów – propozycja prof. Lecha Szajdaka, specjalne wydanie
Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sugestie!

Członków Stowarzyszenia prosimy o uregulowanie składek za rok 2016 i 2017 w
wysokości 50 zł !
(Nr konta: 65 8413 0000 0116 2741 2000 0001)

Z poważaniem

Stanisław Kulawiak – prezes
Aneta Pawlarczyk-Świtoń – wiceprezes
Grzegorz Kosmala – skarbnik