Wystawa fotografii Kamila Cichonia podczas X-lecia Szkoły Zespołów w Ostrzeszowie.

Serdecznie zapraszamy na koncert X-lecia Szkoły Zespołów w Ostrzeszowie podczas którego nastąpi otwarcie wystawy Kamila Cichonia.

20 maja (niedziela), godz 15.00
Kinoteatr Piast Ostrzeszów

Fotografuję występy ostrzeszowskich muzyków od wielu lat. Już w czasie uczęszczania do szkoły średniej swoim pierwszym aparatem utrwalałem wszystkie występy Foomixu (Szkolnej kapeli prowadzonej przez Adama Fularę). Byłem zachwycony słuchaniem każdej muzyki na żywo! Po wielu latach odważyłem się podjąć naukę gry na instrumencie, co – o dziwo – pozwoliło mi wykonywać jeszcze lepsze fotografie.
Całkowite zrozumienie osoby, którą fotografuję, bardzo pomaga w uchwyceniu tych wyjątkowych momentów, jakie utrwalam na moich obrazach.

Wystawa jest częścią wydarzenia X-lecia Szkoły Zespołów w Ostrzeszowie. Przedstawia ostrzeszowskich muzyków, wokalistów występujących podczas licznych koncertów oraz jam sessions.

Kamil Cichoń – fotograf urodzony w 1989 roku. Mieszka w Parzynowie koło Ostrzeszowa.
Absolwent Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA (2011). Członek stowarzyszenia Wieża ROD 1916 oraz CWINT. Ceni fotografię analogową. Jest twórcą wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych. Swoją twórczość pokazuje również w formie publikacji oraz filmu. Na co dzień zajmuje się fotografią ślubną.

DYSKRETNA TOŻSAMOŚĆ – WYSTAWA FOTOGRAFII OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF, GALERIA FOTO-GEN, WROCŁAW

Związek Polskich Artystów Fotografików

Okręg Dolnośląski

DYSKRETNA TOŻSAMOŚĆ – WYSTAWA FOTOGRAFII OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF, GALERIA FOTO-GEN, WROCŁAW

Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław

13.04-11.05.2018, wernisaż 13 kwietnia, godz. 18

Współorganizatorem wystawy jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław — www.wroclaw.pl oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Artyści:

Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Grzegorz Jerzy Kosmala, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Sławomir Mielnik, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Marek Szyryk, Alina Ścibor, Andrzej Ślusarczyk, Rafał Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

Kurator: Stanisław Kulawiak, komisarz wystawy: Michał Pietrzak

Archiwum fotografa to utajona przestrzeń — rozległa, nieogarnięta i tajemnicza. Poszukajmy w naszych zbiorach prac najbardziej spójnych z nami dzisiaj, bez względu na obowiązujące w przeszłości mody, style i kierunki. Spróbujmy przekonać samych siebie, że twórczość stanowi tożsamość naszego istnienia.

Stanisław Kulawiak

(…)

Fotograf z powodu swej sprawczości funkcjonuje w historii sztuki jako twórca, kreator, „dowódca”. Adepci fotografii dowiadują się, że za najlepsze uznawane są portrety, które ukazują człowieka takim, jakim jest — autentycznym, naturalnym, „nagim”. Obok, w czasie, bo raczej nie w przestrzeni geograficznej, wciąż żyją plemiona, które nie pozwalają się fotografować, bo wierzą, że przeniesienie wizerunku w inne miejsce niż ich ciało pozbawia duszy, czyli… okrada z tożsamości.

Skoro tak łatwo nas jej pozbawić, z czym trwałym zostajemy? Co mamy u nasady człowieczeństwa jako jednostki zależne od systemów, umów, regulaminów, przykazań? Ci, którzy rozmyślają zawodowo nad naturą ludzką, dochodzą czasem do wniosku, że to GODNOŚĆ jest rdzeniem naszej tożsamości, ponieważ u każdego i wszędzie jest taka sama. Prawa człowieka, również prawo do bycia sobą, wyrażania i manifestowania siebie, przysługują każdemu z racji jego godności, a nie z racji uznawania takiej czy innej „prawdy”. W moim odczuciu zebrane zdjęcia są odbiciem tej idei lub — co może bliższe omawianej materii — jej fotografią.

Agnieszka Nabrdalik — Niedyskretny dowód tożsamości — fragment tekstu do katalogu wystawy Dyskretna tożsamość

Grzegorz J. Kosmala – Torzeniec 2011-2

Stanisław Kulawiak - Utracona tożsamość. Orzeł bez korony, godło PRL jako tarcza strzelnicza, Ostrzeszów 1990

Stanisław Kulawiak – Utracona tożsamość. Orzeł bez korony, godło PRL jako tarcza strzelnicza, Ostrzeszów 1990

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2018 REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY PT. ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2018
REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŹY PT. ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI

 1. Cel konkursu
  • konkurs wpisuje się w regionalne obchody Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
  • zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku;
  • inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków rejestracji obrazu;
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej.
 2. Organizatorzy
  • Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
  • Miasto i Gmina Ostrzeszów
  • Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

przy współpracy merytorycznej i artystycznej:

 •  Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 •  Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu.

3. Regulamin
a) konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach tematycznych: Moje miejsce, mój czas oraz Ślady Niepodległości;
b) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i szkół średnich z powiatu ostrzeszowskiego
oraz zaproszonych szkół z powiatów sąsiednich;
c) zdjęcia powinny dotyczyć regionu południowej Wielkopolski;
d) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi) i powinny być nadsyłane razem
z kartą zgłoszeń na adres rod@wieza1916.pl lub dyrektor@bp.ostrzeszow.pl;
e) każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace (zestaw liczony jest jako jedna praca) w każdej kategorii tematycznej wymienionej w pkt. a;
f) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza PDF lub WORD znajdującego się na stronach:
www.wieza1916.pl, www.ostrzeszow.pl, www.powiatostrzeszowski.pl, www.bp.ostrzeszow.pl

4. Nagrody
Prace nadesłane na konkurs zostaną nagrodzone w kategoriach:
1) Moje miejsce, mój czas – osobno dla:
• uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
• uczniów szkół średnich;

2) Ślady Niepodległości – łącznie dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i uczniów szkół średnich.

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne
oraz trzy wyróżnienia. Ponadto prace laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na wystawie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów zorganizowanej w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki (październik 2018 r.) oraz w Muzeum Regionalnym (styczeń 2019 r.). Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również
w towarzyszących publikacjach i mediach społecznościowych.

5.Terminarz
a) nadsyłanie prac – 20 sierpnia 2018 r.
b) ogłoszenie wyników – 28 września 2018 r., godz. 12.00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów, pl. Borek 17

6. Informacje o konkursie

Stanisław Kulawiak, tel. 605 622 991
Grzegorz Kosmala, tel. 604 619 972
rod@wieza1916.pl

Dorota Owczarczak, tel. 795 235 213
dyrektor@bp.ostrzeszow.pl

Aneta Pawlarczyk-Świtoń, tel. 693 630 080
aneta@ostrzeszow.pl

REGULAMIN PDF
REGULAMIN DOC

KARTA ZGŁOSZEŃ  ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI PDF
KARTA ZGŁOSZEŃ  ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI DOC

KARTA ZGŁOSZEŃ  MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS PDF
KARTA ZGŁOSZEŃ  MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS DOC

Zebranie Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Środa, 14 marca br, Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie

Zebranie Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 oraz wybór zestawów autorskich do wystawy regionalnej prezentującej grupy, koła i stowarzyszenia fotograficzne podczas IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii w Galerii u Jezuitów, Poznań, październik 2018

FOTOGRAFIE STANISŁAWA KULAWIAKA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA istnieje od 1996 roku. Gromadzi, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności. Zasób archiwum liczy obecnie 300 tys. obiektów w formie negatywów, pozytywów i plików cyfrowych. Cały czas powiększa się – głównie dzięki prywatnym ofiarodawcom, którzy przekazują rodzinne albumy, odbitki i negatywy. Zgromadzony zasób dokumentuje życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje. Mimo często amatorskiego charakteru zdjęcia mają nieocenioną wartość historyczną, a dzięki archiwalnemu opracowaniu i udostępnieniu przyczyniają się do budowy fotograficznego archiwum XX wieku. Archiwum współpracuje także z profesjonalnymi fotografami. Obecnie w zbiorach Archiwum znajdują się kolekcje fotografii 40 autorów. To bardzo wartościowy zbiór fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne PRL, w tym opozycję demokratyczną i czas transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Kolekcja Stanisława Kulawiaka zawiera zdjęcia społeczne z drugiej połowy lat 70. i z lat 80. oraz dokumentację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w Krakowie 1988 roku. Można znaleźć w niej także fotografie z Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu w latach 1998-2004.

Wybrane fotografie Stanisława Kulawiaka z lat 70. i 80. wraz z jego opowieścią o własnych korzeniach i specyfice pracy fotografa prezentuje film: „Stanisław Kulawiak i jego nietuzinkowe fotografie”.

http://www.foto.karta.org.pl

WERNISAŻ WYSTAWY „STREFY WIDZENIA” GRZEGORZA J. KOSMALI W GALERII W HALLU CKIS W KALISZU

24 stycznia 2018 r. w Galerii w Hallu CKiS w Kaliszu w obecności dyr. Dariusza Grodzińskiego, kierownika galerii Tomasza Sadło oraz miłośników fotografii ze środowiska kaliskiego odbyło się otwarcie wystawy Grzegorza J. Kosmali. Autor w nowej roli artysty fotografika zasłużenie odbierał gratulacje za nastrojowe prace będące próbą odpowiedzi na pytanie – czy piękno może obronić nas przed barbarzyństwem egzystencji. Wystawę można oglądać do 25 lutego br.

Zdjęcia: St. Kulawiak