100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. II

100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. II

„Gazeta Ostrzeszowska” wydawana była w Ostrzeszowie w okresie międzywojennym, pierwszy numer ukazał się 1 kwietnia 1919 r., ostatni — 30 sierpnia 1939 r. Wydawcą i redaktorem gazety był Marian Malinowski (1882-1965), wykształcony w Berlinie, Kijowie i we Wrocławiu litograf, fotograf, drukarz i introligator. W 1908 r. przejął po wuju Ludwiku Bielawskim założoną w 1873 r. przy ul. Kościelnej drukarnię, księgarnię i introligatornię. Nakładem jego drukarni-oficyny ukazało się wiele znakomitych czasopism, książek i druków okolicznościowych. Oprócz „Gazety Ostrzeszowskiej” oficyna Malinowskiego wydawała również bezpłatny dodatek „Orędownik Ostrzeszowski”. W 1920 r. ks. radca Michał Perliński opublikował tutaj pracę Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, zawierającą szczegółowe opisy parafii z okolic Ostrzeszowa, a Stanisław Czernik drukował redagowaną przez siebie w latach 1935–1939 słynną i znaną w całym kraju „Okolicę Poetów”. Drukowano tu także w latach 1936–1939 „Chudego Literata”, gazetkę koła polonistycznego przy gimnazjum salezjanów. Wysoki poziom reprezentowały „Nowiny Śpiewacze”, redagowane przez ostrzeszowian Ignacego Rozmarynowskiego i Stanisława Sarnowskiego oraz aptekarza z Kępna Aleksandra Feige. W latach 1931–1938 regularnie ukazywał się „Tygodnik Parafialny”, redagowany przez ks. prob. Grzegorza Kucharskiego. W 1939 r. Marian Malinowski został wraz z rodziną wysiedlony przez Niemców do Generalnej Guberni, do wsi Mrozy i Iwowe, woj. mazowieckie. Po wojnie wrócił do Ostrzeszowa. Socjalistyczna władza zabrała mu maszyny drukarskie, co uniemożliwiło wydawanie „Gazety Ostrzeszowskiej”. Przerażony nową rzeczywistością ustrojową, skupił się na życiu rodzinnym i drobnych pracach introligatorskich.

Zamieszczamy nieznany do tej pory wiersz Stanisława Czernika pt. Preludjum opublikowany w 97 numerze „Gazety Ostrzeszowskiej” z 1923 roku.

Stanisław Czernik Preludjum

Myśl biała, myśl senna, myśl śnieżna
Na pola się ściele bezgłośnie.
I rośnie tęsknota bezbrzeżna,
I wstaje sen blady o wiośnie.

Noc biała, noc senna, noc śnieżna,
Jak zjawa do myśli się wkrada.
I szumi tęsknota bezbrzeżna,
Cichutko, jak śnieg, kiedy pada.

Jest cisza. A dzwoni, jak dzwonki,
Śnieg biały — tak prawie bezgłośnie.
I noc jest, jak srebrne koronki,
Noc blada, co myśli o wiośnie.

Śnieg pada… Myśl śpiewa, myśl śnieżna,
I w dale ulata bezgłośnie.
I rośnie tęsknota bezbrzeżna,
A nocne sny szumią o wiośnie.

Winieta 93 numeru „Gazety Ostrzeszowskiej” z dnia 21 listopada 1923 r.

Opublikowany w tym numerze wiersz Stanisława Czernika pt. Preludjum

Ostrzeszowianie na wycieczce w Gdyni, drugi od lewej Stanisław Czernik, Gdynia, 23–24.08.1935 r

 

PRO MEMORIA TWÓRCÓW KULTURY OSTRZESZOWSKIEJ — ZADUSZKI 2018

(…)
Jeśli można, żywicę zapalcie,
Nie poskąpcie garści smolnych drew.
Jeśli można, poezję pochwalcie
I ludowy — ten po rosie — śpiew.
(…)
Stanisław Czernik, Ostatni wóz

Znamienici twórcy naszej kultury przetrwali w swoich dziełach. Wobec historycznych komplikacji i trudności dnia codziennego potrafili pozostawić po sobie trwały ślad naznaczony piórem i pędzlem. Dla nas współczesnych to aksjomaty naszego miejsca i czasu w przestrzeni, korzenie naszej refleksji o ludzkiej egzystencji. Cóż po nas pozostanie, przeminą iluzoryczne zdobycze i dyplomatyczne sukcesy, a materialne atrybuty dnia codziennego stracą sens. Ocaleje dorobek kulturowy, pozornie niewymierna cezura pomiędzy życiem a śmiercią, którą tylko Twórcy dzięki swojej wrażliwości potrafią wypełnić uniwersalną treścią.

 

POSTSCRIPTUM

Szanowni Kandydaci na przyszłego gospodarza Ostrzeszowa i najbliższej okolicy!

Zasłuchani w słowotok Waszych dokonań i obiecanek, my prości rzemieślnicy sztuki prosimy o wysiłek zrozumienia roli kultury, czyli najprościej mówiąc całokształtu duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, w naszej lokalnej rzeczywistości. Bez tych witalnych soków korzennych wszystko marnieje i znika w bezkresnej nicości.

W imieniu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Stanisław Kulawiak

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MŁODZIEŻY — OSTRZESZÓW 2018 pt. MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI

Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie, 12.10.2018 r

Protokół jury konkursu fotograficznego dla młodzieży — Ostrzeszów 2018

Jury w składzie: Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna i Krzysztof Szymoniak — przewodniczący, spośród 83 prac 19 autorów zdecydowało przyznać:

Moje miejsce, mój czas

I nagroda: Piotr Kosmala (Ostrzeszów) — cykl Tutaj mieszkam ja…
II nagroda: Kornelia Kozłowska (Grabów nad Prosną) — Planeta energii, Pajęczyna, Fale 1 • Julia Rybka (Grabów nad Prosną) — Tata
III nagroda: Nikola Nowak (Chlewo) — Zapach wolności • Michalina Skorupska (Grabów nad Prosną) — cykl Do domu
Wyróżnienia: Paulina Biel (Skrzynki) — Lawa • Maja Dukała (Grabów nad Prosną) — Promień • Karolina Skorupa (Książenice) — Poduszka • Marzena Skorupa (Książenice) — Róża • Julia Zaremba (Kuźnica Bobrowska) — Taki świat

Ślady niepodległości

I nagroda: Michalina Skorupska (Grabów nad Prosną) — cykl Dzieci i wojna…
II nagroda: Piotr Kosmala (Ostrzeszów) — cykl Ostrzeszów biało-czerwony
Wyróżnienie: Julia Dziekan (Marszałki) — Stare fotografie

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, Miasto i Gmina Ostrzeszów, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów przy współpracy merytorycznej i artystycznej Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu.

Sponsor:

Pollena Ostrzeszów — uznany producent kosmetyków oraz mydeł naturalnych mający w swoim portfolio ponad 200 produktów należących do marek Biały Jeleń i Dzidziuś.

 

PROMOCJA KSIĄŻKI MARII I MACIEJA LATAJKÓW BOBROWNIKI NAD PROSNĄ. NASI PRZODKOWIE 1618-1920

28 lipca (sobota), godz. 15.30
Sala OSP w Bobrownikach

W sobotę 28 lipca o godz. 15.30 w sali OSP w Bobrownikach odbędzie się promocja książki Marii i Macieja Latajków pt. „Bobrowniki nad Prosną. Nasi przodkowie 1618–1920”. Publikacja ta zawiera spis urodzonych (od 1618 roku), zaślubionych (od 1685 roku) i zmarłych (od 1756 roku) mieszkańców Bobrownik, których nazwiska zostały zarejestrowane przez księży lub urzędników stanu cywilnego, a księgi metrykalne są dostępne w archiwach lub w parafiach. Znalazły się w niej również drzewa genealogiczne ponad pięćdziesięciu rodzin bobrowskich. W każdym drzewie genealogicznym są dziesiątki różnych nazwisk, które po dzień dzisiejszy można spotkać we wszystkich miejscowościach powiatu ostrzeszowskiego oraz w miejscowościach sąsiednich powiatów. Każdy, kto ma swoje korzenie w Bobrownikach, powinien zainteresować się tą publikacją, gdyż na pewno dowie się z niej wiele o swoich przodkach, którzy żyli trzysta, a nawet czterysta lat temu. Chyba niewiele miejscowości będzie mogło się pochwalić tak bogatym rejestrem dusz, jaki został zebrany w jednym miejscu.

W programie:
– spotkanie ze współautorką książki Marią Latajką
– prezentacja publikacji
– wystawa rodzinnych pamiątek, dokumentów i zdjęć
– biesiadowanie przy bobrowskim stole

Zapraszamy wszystkich, którzy mają lub szukają swoich korzeni w Bobrownikach

Szczegółowe informacje:

Stanisław Kulawiak
tel. 605 622991
email: esku@kulawiak.pl