Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
zaprasza członków i wszystkich zainteresowanych pracą dla Stowarzyszenia
na otwarte zebranie sprawozdawcze w dniu

27 kwietnia (czwartek) 2017 roku o godz. 18

w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, Rynek 19

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie stosownych
uchwał.
2. Przedstawienie efektów spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Radą Miejską
Ostrzeszowa oraz podpisania trójstronnego porozumienia o współpracy partnerskiej
z Uniwersytetem Artystycznym.
3. Harmonogram i sposób przygotowania zdjęć na II Regionalną Wystawę Fotografów
w 2017 roku.
4. Ustalenie zakresu tematycznego regionalnego konkursu fotograficznego.
5. Omówienie wystawy w galerii ulicznej pt. Przeszłość i możliwa przyszłość
wieży ciśnień w Ostrzeszowie.
6. Sympozjum autentystów – propozycja prof. Lecha Szajdaka, specjalne wydanie
Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sugestie!

Członków Stowarzyszenia prosimy o uregulowanie składek za rok 2016 i 2017 w
wysokości 50 zł !
(Nr konta: 65 8413 0000 0116 2741 2000 0001)

Z poważaniem

Stanisław Kulawiak – prezes
Aneta Pawlarczyk-Świtoń – wiceprezes
Grzegorz Kosmala – skarbnik