MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS! REGIONALNY KONKURS MULTIMEDIALNY DLA MŁODZIEŻY

1. Cel konkursu

• zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku
• inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków rejestracji obrazu (fotografia, video-clip)
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej

2. Organizatorzy

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 Miasto i Gmina Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
przy współpracy merytorycznej i artystycznej
Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
oraz
Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu

3. Regulamin

a) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu ostrzeszowskiego
moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1b) zdjęcia i clipy filmowe powinny dotyczyć regionu południowej wielkopolski
c) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, filmy video — do 25 s) i powinny być nadsyłane razem
z kartą zgłoszeń na adres rod@wieza1916.pl
d) każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace (zestaw liczony jest jako jedna praca)
oraz trzy clipy video
e) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza pdf lub word znajdującego się na stronach
www.wieza1916.pl , www.ostrzeszów.pl , www.powiatostrzeszowski.pl

4. Nagrody

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów:
• szkół podstawowych
• gimnazjów i szkół średnich

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne oraz trzy wyróżnienia. Ponadto prace laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na II Regionalnej Wystawie Fotografów w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również w towarzyszących publikacjach i mediach społecznościowych.

5. Terminarz

a) nadsyłanie prac — 30 września 2017 r.
b) ogłoszenie wyników — 15 października 2017 r., godz. 15.00, Muzeum Regionalne
w Ostrzeszowie — wernisaż II Regionalnej Wystawy Fotografów.

6. Informacje o konkursie Moje miejsce, mój czas!
oraz II Regionalnej Wystawie Fotografów — Ostrzeszów 2017

Stanisław Kulawiak
tel. 605 622991
e-mail: esku@kulawiak.pl

Grzegorz Kosmala
tel. 604 619972
e-mail: studio@studio6x6.pl

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:
plik word – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1
pdf – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1