STANISŁAW KULAWIAK, RELACJE ULICZNE, GALERIA W HALLU, CKiS W KALISZU

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w środę 29 stycznia br. o godz. 18 do Galerii w Hallu na wernisaż wystawy fotografii Stanisława Kulawiaka pt. Relacje uliczne. Adam Sobota w tekście do wystawy pisze, że autor

(…) Z upodobaniem wyławia paradoksy i kontrasty wynikające ze zmian cywilizacyjnych, z nakładania się zachowań związanych z różnymi poziomami bytowania. Często rejestruje zaskakujące sytuacje i elementy humorystyczne, dzięki czemu jego dzieła wzbudzają żywe reakcje i pozytywne odczucia. (…)

Proponujemy sprawdzić to osobiście!