OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA nr IX/2023

Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami – 15 stycznia 2024, godz. 17
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17

Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Aktualne wydanie zostało w części współfinansowane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom wspierającym projekty i publikacje naszego stowarzyszenia.

Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, www.wieza1916.pl
Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, www.kulawiak.pl
ISBN 978-83-64098-89-5

Spis treści OKR nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji
Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary
Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni
Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek
Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,
68 lat, i co dalej?
Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością
Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak – Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej
Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę
Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne
Jadwiga Żylińska – Budowanie świata
Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!
Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa
Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)
Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)
Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)
Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)
Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Link do kroniki w wersji pdf – https://drive.google.com/file/d/178lkzhmF9uzSK4sLezhDse20r86WWGDN/view