MAREK DYTFELD Z OSTRZESZOWA WYRÓŻNIONY W 25. EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W OBIEKTYWIE”, KALISZ – LISTOPAD 2020

Jury 25. edycji konkursu „W obiektywie” w składzie: Piotr Chojnacki, Mariusz Hertmann, Stanisław Kulawiak i Zbigniew Wichłacz – przewodniczący, dokonało wyboru najbardziej interesujących prac z pośród 531 nadesłanych zdjęć. Do konkursu stanęło 142 uczestników. Trzeba podkreślić wysoki poziom wszystkich fotografii zarówno w aspekcie technicznym, jak i artystycznym.

Wśród wszystkich propozycji znaczący jest udział cykli fotograficznych złożonych na ogół z 4-5 fotografii, które zawierają w sobie oprócz walorów wizualnych także nadrzędne przesłanie koncepcyjne. Widać, że autorzy cykli myślą obrazami w taki sposób, który może urzeczywistnić się dopiero w zestawach kilku zdjęć. W ciągach narracyjnych niekoniecznie linearnych, ale tak zestawionych, że poszczególne fotografie asocjują wyzwalając u odbiorców pogłębioną refleksję, zarówno treściową, metaforyczną lub o charakterze estetycznym wynikającym z formy. W wielu zdjęciach zauważone światło podkreśla plastykę obrazu, co świadczy o wrażliwości fotografujących, a w portretach głębia zawarta w wyrazie oczu wskazuje na przebytą już drogę lub radość patrzenia w przyszłość. Osobną wartość stanowią pejzaże i zdjęcia przyrody, subtelne w wyczekanych nastrojach, porach roku i pięknie własnym. Nagrody główne przypadły cyklom, których przekaz stanowił większy ciężar gatunkowy i znaczeniowy, co zostało uzasadnione powyżej. Jury ma sugestię na przyszłość, aby ustanowić osobną kategorię – krajobraz, gdyż piękne fotografie nadesłane na ten temat zasługują na szczególne wyróżnienie. Wszystkie zdjęcia wybrane przez jury do finału zasługują jednak na ekspozycję w Galerii Wieża Ciśnień.

Laureaci:

I nagroda – Szymon Kaczmarczyk za cykl prac Społeczeństwo

II nagroda – Paulina Pietrzak za cykl prac: Góralka na polanie Kopieniec, Poranna toaleta, Kierownik grupy pasterskiej, Poranny wypas owiec na Hali Długiej, Żona bacy

III nagroda – Urszula Sobieszek za cykl prac: Zdobywca, Odlot I, Odlot II, Odlot III, Obserwator

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza – Stepan Rudik za cykl prac Ośrodek dla bezdomnych mężczyzn

Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu – Anna Jakubowska za cykl prac Spacer, Rytmy, Płachta stykowa

Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa (za najlepszy portret) – Paweł Roman za cykl portretów: prof. Zbigniew Bajek, Mateusz Pospieszalski, Frank Parker

Wyróżnienie – Marek Dytfeld za cykl prac Nowy ład 1, 2, 3, 4

Wyróżnienie – Mirosława Michalak za cykl prac: Palec losu, Pomiędzy dwoma brzegami jednego morza, Krucha istota, I co teraz?, Magia nocnego czytania

Wyróżnienie – Sławomir Grzanek za cykl prac Martwa natura I, II, III

Laureatom gratulujemy, więcej informacji na stronie:

http://www.wiezacisnien.kalisz.pl/index.php/319-25-edycja-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-wyniki

Marek Dytfeld – Nowy ład 1, 2, 3, 4 – wyróżnienie