W NOWYM 2021 ROKU ŻYCZYMY ZDROWIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!

Już w styczniu po kilkuletniej przerwie ukaże się kolejny VIII/2020 numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej, w którym przedstawiamy nie tylko ważne momenty z historii regionu, ale prezentujemy także twórczość znakomitych artystów i pisarzy. Od dwudziestu lat redaktorem naczelnym kroniki jest dr Wiesław Przybyła, a wydawcami Oficyna Wydawnicza Kulawiak i Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916. Bieżący numer został współfinansowany przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W kronice m.in.:

Antoni Bajerlein – Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961-1991 – pofestiwalowy szkic Krzysztofa Szymoniaka.
Szymon Chwalisz – sylwetka Nędznego Malarzyny ilustrowana dziełami własnymi Artysty.
Karol Górski – Nowy, dotychczas nieznany ślad na wielkopolskiej mapie ekspozycji artystycznych prac Mistrza Antoniego Serbeńskiego.
Rozmowa z Władysławem Grafem, autorem Zeszytów Ostrzeszowskich przeprowadzona w 2005 roku przez Wandę Dubis.
Marek Makieła – Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni – losy biblioteki klasztornej oo. Bernardynów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych dokumentów.
Marian Malinowski – wydawca Gazety Ostrzeszowskiej – biogram i historia drukarni – opracowanie Grzegorza Kosmali.
Marian Pilot – Dorota i inne czarownice. Dorota z Siedlikowa od Ostrzeszowa młynarza Jana Króla i Doroty małżonków córka pojmana w karczmie w Kucharkach, że Macieja Gorczycę wkoło obróciła, wychodząc z izby.
Jan Taylor – Kalendarium ostrzeszowskie 1155-1946.
Maciej Żurawski – fragmenty niepublikowanej powieści Kornik.
oraz:
Debata o kulturze – Biblioteka Publiczna, Ostrzeszów 22.02.2019 r. – resume Wiesława Przybyły.
Moje miejsce, mój czas – podsumowanie trzech edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego – Stanisław Kulawiak.
Wspomnienia przyjaciół o zmarłym w 2020 roku Marku Szulczyńskim.
Stanisław Bojszczak – 100-lecie Klubu Piłkarskiego VICTORIA.

Zdjęcie na okładce – Antoni Bajerlein Ćwiczenia ZOSP FUM, Ostrzeszów 1980