100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU „GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ” (1.04.1919 R.) — CZ. V

25-LECIE GNIAZDA „SOKÓŁ” W OSTRZESZOWIE


Winieta „Gazety Ostrzeszowskiej” nr 47 z dnia 17 czerwca 1922 r.

Fragment historii gniazda „Sokół” w Ostrzeszowie zamieszczanej w kilku numerach GO w 1922 roku, „Gazeta Ostrzeszowska” nr 26 z dnia 22 sierpnia 1922 r. 

Towarzystwo Kołowników – „Sokół” Ostrzeszów, 1905 r., fot. Marian Malinowski