100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. III

Drukarnia i oficyna Mariana Malinowskiego była do roku 1918 w naszym mieście ważną ostoją polskości, a w okresie międzywojennym centrum życia kulturalnego i społecznego. Marian Malinowski pełnił szereg ról publicznych, m.in. w okresie 1921–1925 był przewodniczącym rady miasta, a w 1937–1938 wiceburmistrzem. Zaangażował się również w plebiscyt na Górnym Śląsku (20 marca 1921 r.), sprawując funkcję skarbnika plebiscytowego. Jako właściciel drukarni należał do Towarzystwa Przemysłowców, które wprowadzało młodych przedsiębiorców w rzemiosło poprzez sekcje Towarzystwa Terminatorów. Aktywnie uczestniczył w działalności teatru amatorskiego i towarzystw śpiewaczych. We współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Miejskiej zorganizował wiele widowisk i spektakli teatralnych, m.in. 8 listopada 1931 r. wystawiono sztukę „Dla Chrystusa”, którą wyreżyserował. W 1938 r. został wybrany na wiceprezesa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), organizacji paramilitarnej promującej lotnictwo sportowe, komunikacyjne i wojskowe, a w roku 1939 r. został jej prezesem.
W okresie II wojny został wysiedlony przez Niemców do Generalnej Guberni, do wsi Mrozy, woj. mazowieckie. W latach 1940–1944 mieszkał w jednym domu z rodziną Bieńków w miejscowości Iwowe, gdzie pełnił funkcję wójta. Po wojnie wrócił do Ostrzeszowa.

Zamieszczamy kolejny nieznany do tej pory wiersz Stanisława Czernika pt. Nokturn opublikowany w 98 numerze „Gazety Ostrzeszowskiej” z 1923 roku.

Stanisław Czernik Nokturn

Pada czarny śpiew
Na pokutną duszę.
Pada czarny śpiew.
Jak nieznany śnieg.

Śpiewać, śpiewać muszę
śpiew, co jest jak gniew,
śpiew, jak czarny śnieg,
co padł na mą duszę.

Opracował na podstawie materiałów archiwalnych Grzegorz Kosmala, prawnuk Mariana Malinowskiego.

 

Marian Malinowski, około 1950 r.

Opublikowany wiersz Stanisława Czernika pt. Nokturn

Drukarnia, skład publikacji ze czcionek w kasztach. Na pierwszym planie Janina Kubiak, Franciszka Nowicka, Marian Malinowski z córką Ireną, w środku Agnieszka Kędzia, od 1932 r. Fabrowska

Dożynki, Ostrzeszów 4.08.1907 r., po lewej strony w kapeluszu i wąsami autor zdjęcia Marian Malinowski