100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. II

100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. II

„Gazeta Ostrzeszowska” wydawana była w Ostrzeszowie w okresie międzywojennym, pierwszy numer ukazał się 1 kwietnia 1919 r., ostatni — 30 sierpnia 1939 r. Wydawcą i redaktorem gazety był Marian Malinowski (1882-1965), wykształcony w Berlinie, Kijowie i we Wrocławiu litograf, fotograf, drukarz i introligator. W 1908 r. przejął po wuju Ludwiku Bielawskim założoną w 1873 r. przy ul. Kościelnej drukarnię, księgarnię i introligatornię. Nakładem jego drukarni-oficyny ukazało się wiele znakomitych czasopism, książek i druków okolicznościowych. Oprócz „Gazety Ostrzeszowskiej” oficyna Malinowskiego wydawała również bezpłatny dodatek „Orędownik Ostrzeszowski”. W 1920 r. ks. radca Michał Perliński opublikował tutaj pracę Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, zawierającą szczegółowe opisy parafii z okolic Ostrzeszowa, a Stanisław Czernik drukował redagowaną przez siebie w latach 1935–1939 słynną i znaną w całym kraju „Okolicę Poetów”. Drukowano tu także w latach 1936–1939 „Chudego Literata”, gazetkę koła polonistycznego przy gimnazjum salezjanów. Wysoki poziom reprezentowały „Nowiny Śpiewacze”, redagowane przez ostrzeszowian Ignacego Rozmarynowskiego i Stanisława Sarnowskiego oraz aptekarza z Kępna Aleksandra Feige. W latach 1931–1938 regularnie ukazywał się „Tygodnik Parafialny”, redagowany przez ks. prob. Grzegorza Kucharskiego. W 1939 r. Marian Malinowski został wraz z rodziną wysiedlony przez Niemców do Generalnej Guberni, do wsi Mrozy i Iwowe, woj. mazowieckie. Po wojnie wrócił do Ostrzeszowa. Socjalistyczna władza zabrała mu maszyny drukarskie, co uniemożliwiło wydawanie „Gazety Ostrzeszowskiej”. Przerażony nową rzeczywistością ustrojową, skupił się na życiu rodzinnym i drobnych pracach introligatorskich.

Zamieszczamy nieznany do tej pory wiersz Stanisława Czernika pt. Preludjum opublikowany w 97 numerze „Gazety Ostrzeszowskiej” z 1923 roku.

Stanisław Czernik Preludjum

Myśl biała, myśl senna, myśl śnieżna
Na pola się ściele bezgłośnie.
I rośnie tęsknota bezbrzeżna,
I wstaje sen blady o wiośnie.

Noc biała, noc senna, noc śnieżna,
Jak zjawa do myśli się wkrada.
I szumi tęsknota bezbrzeżna,
Cichutko, jak śnieg, kiedy pada.

Jest cisza. A dzwoni, jak dzwonki,
Śnieg biały — tak prawie bezgłośnie.
I noc jest, jak srebrne koronki,
Noc blada, co myśli o wiośnie.

Śnieg pada… Myśl śpiewa, myśl śnieżna,
I w dale ulata bezgłośnie.
I rośnie tęsknota bezbrzeżna,
A nocne sny szumią o wiośnie.

Winieta 93 numeru „Gazety Ostrzeszowskiej” z dnia 21 listopada 1923 r.

Opublikowany w tym numerze wiersz Stanisława Czernika pt. Preludjum

Ostrzeszowianie na wycieczce w Gdyni, drugi od lewej Stanisław Czernik, Gdynia, 23–24.08.1935 r