Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

W czwartek 15 października 2020 r. w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu nastąpiło otwarcie V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Po wernisażu wystawy „Śladami mistrzów” miała miejsce promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”. To 160 stronicowe dzieło wydane przez uczniów i przyjaciół Antoniego zawiera obszerny świetnie udokumentowany tekst Krzysztofa Szymoniaka, fotografie Mistrza oraz jego uczniów z Kółka Fotograficznego przy ZSZ nr 1 w Kępnie, Klubu Fotograficznego KOMA w Wieruszowie i KF KADR w Ostrzeszowie. Publikacja będzie dostępna podczas spotkań promocyjnych w Ostrzeszowie, Kępnie i Wieruszowie.

Krzysztof Szymoniak w tekście do katalogu pisze m.in.:

„Każda aktywność najlepszego nawet instruktora fotografii ma kiedyś swój kres. Wiąże się zazwyczaj z przejściem na emeryturę lub brakiem sił z racji podeszłego wieku, a prawie nigdy z porzuceniem pasji i banalnym zawieszeniem aparatu na przysłowiowym kołku. Antoni Bajerlein opuścił ciemnię i swoich uczniów zdecydowanie za wcześnie. W jego przypadku o wszystkim zadecydował pogarszający się stan zdrowia. Śmierć zabrała go w wieku, który dla

większości fotografów jest okresem pełni sił twórczych. Na szczęście w latach swojej największej aktywności instruktorskiej w klubach KOMA i KADR spotkał fotoamatorów, którzy z czasem przeszli na pozycje zaawansowanych pasjonatów, fotografów zawodowych oraz profesjonalistów z powodzeniem uprawiających fotografię artystyczną. W tym więc wymiarze jego marzenia, jego wizje, jego idee trafiły na podatny grunt, a jego najlepsi uczniowie we własnej aktywności są dzisiaj przedłużeniem prawd i wartości, którym ON był wierny do końca.”

Redakcja: Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Tekst: Krzysztof Szymoniak
Zdjęcia: Członkowie Kółka Fotograficznego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie, członkowie Klubów Fotograficznych KOMA w Wieruszowie i KADR w Ostrzeszowie, na okładce fotografie Rafała Dąbika (I strona) i Antoniego Bajerleina (IV strona)
Korekta: Wiesław Przybyła
Kwerenda materiałów archiwalnych: Rafał Dąbik, Marek Dytfeld, Janusz Kania, Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Skanowanie i retusz zdjęć: Bartłomiej Busz, Borys Jachowicz
Projekt, opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Współpraca: Archiwum Galerii PF w Poznaniu – Janusz Nowacki, Archiwum Państwowe w Kaliszu,
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Oficyna Wydawnicza Kulawiak,
Studio 6×6, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów
ISBN 978–83–64098–53–6
Patronat honorowy: Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski

Album „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach
1961–1991” został wydany z okazji wystawy „Śladami mistrzów” przygotowanej przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie publiczne pod tytułem: Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.