PRO MEMORIA TWÓRCÓW KULTURY OSTRZESZOWSKIEJ — ZADUSZKI 2018

(…)
Jeśli można, żywicę zapalcie,
Nie poskąpcie garści smolnych drew.
Jeśli można, poezję pochwalcie
I ludowy — ten po rosie — śpiew.
(…)
Stanisław Czernik, Ostatni wóz

Znamienici twórcy naszej kultury przetrwali w swoich dziełach. Wobec historycznych komplikacji i trudności dnia codziennego potrafili pozostawić po sobie trwały ślad naznaczony piórem i pędzlem. Dla nas współczesnych to aksjomaty naszego miejsca i czasu w przestrzeni, korzenie naszej refleksji o ludzkiej egzystencji. Cóż po nas pozostanie, przeminą iluzoryczne zdobycze i dyplomatyczne sukcesy, a materialne atrybuty dnia codziennego stracą sens. Ocaleje dorobek kulturowy, pozornie niewymierna cezura pomiędzy życiem a śmiercią, którą tylko Twórcy dzięki swojej wrażliwości potrafią wypełnić uniwersalną treścią.

 

POSTSCRIPTUM

Szanowni Kandydaci na przyszłego gospodarza Ostrzeszowa i najbliższej okolicy!

Zasłuchani w słowotok Waszych dokonań i obiecanek, my prości rzemieślnicy sztuki prosimy o wysiłek zrozumienia roli kultury, czyli najprościej mówiąc całokształtu duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, w naszej lokalnej rzeczywistości. Bez tych witalnych soków korzennych wszystko marnieje i znika w bezkresnej nicości.

W imieniu Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Stanisław Kulawiak