POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ, ARTYSTYCZNEJ I AKADEMICKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów – Mariusz Witek, Prezes Stowarzyszenia WIEŻA ROD 1916 – Stanisław Kulawiak oraz Dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – prof. dr hab. Piotr Chojnacki podpisali 6 kwietnia 2017 r. porozumienie trójstronne o współpracy kulturalnej, artystycznej i akademickiej.

Współpraca ma polegać na podejmowaniu szeregu wspólnych zadań z dziedziny kultury, sztuki i nauki skierowanych do szerokiej społeczności. Działania te mają służyć projektowi adaptacji i rozbudowy budynku Wieży Ciśnień w Ostrzeszowie w celu utworzenia Ośrodka Edukacji Artystycznej z pracownią fotografii klasycznej i multimedialnej pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego.

Po podpisaniu umowy w UMiG Ostrzeszów prof. Piotr Chojnacki spotkał się z młodzieżą I LO w Ostrzeszowie.

Zdjęcia – Grzegorz J. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala