NUMER JUBILEUSZOWY GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (KWIECIEŃ 2019) Z OKAZJI 100-LECIA WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ 1 KWIETNIA 1919 ROKU

GAZETA OSTRZESZOWSKA powstała jako efekt różnorodnych działań społecznych i patriotycznych społeczeństwa polskiego w Ostrzeszowie. Marian Malinowski, redaktor naczelny i wydawca znał w mowie i piśmie trzy języki (polski, niemiecki i rosyjski), które służyły mu do redagowania gazety na podstawie informacji z wielu polskich i zagranicznych źródeł. Gazeta przez 20 lat publikowała wiadomości ze świata, Europy, kraju i naszego miasteczka. Na początku była dość neutralnym pismem, ale z czasem kierowała się jako prasa dla Polaków i katolików. Krytykowała faszyzm i nazizm, potępiając także w wielu artykułach komunizm. Ostatni numer ukazał się 30 sierpnia 1939 roku. Zawierucha wojenna przesiedliła redaktora Malinowskiego wraz z rodziną, podobnie jak kilkanaście innych rodzin z naszego miasta, do Generalnej Guberni w okolice Mińska Mazowieckiego. Do Ostrzeszowa wrócił po zakończeniu działań wojennych. Spełnił się straszny scenariusz, o którym wcześniej pisał w swojej gazecie, że „komunizm jest wielkim złem i trzeba się go wystrzegać”. Prorosyjska władza ludowa zabrała mu maszyny drukarskie i zabroniła jakiekolwiek działalności wydawniczej.

Z okazji 100-lecia gazety został opracowany specjalny numer jubileuszowy, w którym znajdziemy nie tylko wyczerpującą historię Gazety Ostrzeszowskiej (1919-1939) i dzieje życia Mariana Malinowskiego, ale także genezę sprowadzenia w 1910 roku obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do ostrzeszowskiej fary, czy też przedrukowany z nr 51 z dnia 1 i 2 lipca 1922 roku artykuł o 25-leciu gniazda „Sokół” w Ostrzeszowie. Współczesny numer jubileuszowy będzie ilustrowany oryginalnymi fotografiami i ogłoszeniami z tamtych lat.

Ilustracje: Archiwum Studia 6×6

Winieta wydania jubileuszowego Gazety Ostrzeszowskiej — 1 kwietnia 2019 r.

Drukarnia Gazety Ostrzeszowskiej, piąty z lewej, w okularach i z wąsem, Marian Malinowski obok niego po lewej stronie córka Irena, lata 30. XX w

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wprawiony 15 maja 1911 roku w główny ołtarz kościoła farnego w Ostrzeszowie.

Pergamin z opisem historii zamówienia obrazu w Częstochowie i sprowadzenia go do Ostrzeszowa. Pergamin udostępniony przez ks. prob. Leszka Szkopka