MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2018 REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY PT. ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2018
REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŹY PT. ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI

 1. Cel konkursu
  • konkurs wpisuje się w regionalne obchody Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
  • zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku;
  • inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków rejestracji obrazu;
  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej.
 2. Organizatorzy
  • Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
  • Miasto i Gmina Ostrzeszów
  • Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

przy współpracy merytorycznej i artystycznej:

 •  Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 •  Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu.

3. Regulamin
a) konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach tematycznych: Moje miejsce, mój czas oraz Ślady Niepodległości;
b) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i szkół średnich z powiatu ostrzeszowskiego
oraz zaproszonych szkół z powiatów sąsiednich;
c) zdjęcia powinny dotyczyć regionu południowej Wielkopolski;
d) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi) i powinny być nadsyłane razem
z kartą zgłoszeń na adres rod@wieza1916.pl lub dyrektor@bp.ostrzeszow.pl;
e) każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace (zestaw liczony jest jako jedna praca) w każdej kategorii tematycznej wymienionej w pkt. a;
f) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza PDF lub WORD znajdującego się na stronach:
www.wieza1916.pl, www.ostrzeszow.pl, www.powiatostrzeszowski.pl, www.bp.ostrzeszow.pl

4. Nagrody
Prace nadesłane na konkurs zostaną nagrodzone w kategoriach:
1) Moje miejsce, mój czas – osobno dla:
• uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
• uczniów szkół średnich;

2) Ślady Niepodległości – łącznie dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i uczniów szkół średnich.

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne
oraz trzy wyróżnienia. Ponadto prace laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na wystawie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów zorganizowanej w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki (październik 2018 r.) oraz w Muzeum Regionalnym (styczeń 2019 r.). Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również
w towarzyszących publikacjach i mediach społecznościowych.

5.Terminarz
a) nadsyłanie prac – 20 sierpnia 2018 r.
b) ogłoszenie wyników – 28 września 2018 r., godz. 12.00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów, pl. Borek 17

6. Informacje o konkursie

Stanisław Kulawiak, tel. 605 622 991
Grzegorz Kosmala, tel. 604 619 972
rod@wieza1916.pl

Dorota Owczarczak, tel. 795 235 213
dyrektor@bp.ostrzeszow.pl

Aneta Pawlarczyk-Świtoń, tel. 693 630 080
aneta@ostrzeszow.pl

REGULAMIN PDF
REGULAMIN DOC

KARTA ZGŁOSZEŃ  ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI PDF
KARTA ZGŁOSZEŃ  ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI DOC

KARTA ZGŁOSZEŃ  MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS PDF
KARTA ZGŁOSZEŃ  MOJE MIEJSCE MÓJ CZAS DOC