GRZEGORZ KOSMALA CZŁONKIEM ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW!

17 stycznia 2018 roku odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie Rady Artystycznej ZPAF. Wśród siedmioro nowo przyjętych członków ZPAF jest nasz kolega Grześ Kosmala, serdecznie gratulujemy!

Prezentacja prac Grzegorza Kosmali w Starej Galerii ZPAF

Grzegorz Kosmala i Rada Artystyczna, od lewej: Jerzy Łapiński, Grzegorz Kosmala, Andrzej Zygmuntowicz, Katarzyna Łata-Wrona, Stanisław Kulawiak, Waldemar Jama, Wojciech Beszterda