FOTOGRAFIE STANISŁAWA KULAWIAKA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA istnieje od 1996 roku. Gromadzi, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności. Zasób archiwum liczy obecnie 300 tys. obiektów w formie negatywów, pozytywów i plików cyfrowych. Cały czas powiększa się – głównie dzięki prywatnym ofiarodawcom, którzy przekazują rodzinne albumy, odbitki i negatywy. Zgromadzony zasób dokumentuje życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje. Mimo często amatorskiego charakteru zdjęcia mają nieocenioną wartość historyczną, a dzięki archiwalnemu opracowaniu i udostępnieniu przyczyniają się do budowy fotograficznego archiwum XX wieku. Archiwum współpracuje także z profesjonalnymi fotografami. Obecnie w zbiorach Archiwum znajdują się kolekcje fotografii 40 autorów. To bardzo wartościowy zbiór fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne PRL, w tym opozycję demokratyczną i czas transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Kolekcja Stanisława Kulawiaka zawiera zdjęcia społeczne z drugiej połowy lat 70. i z lat 80. oraz dokumentację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w Krakowie 1988 roku. Można znaleźć w niej także fotografie z Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu w latach 1998-2004.

Wybrane fotografie Stanisława Kulawiaka z lat 70. i 80. wraz z jego opowieścią o własnych korzeniach i specyfice pracy fotografa prezentuje film: „Stanisław Kulawiak i jego nietuzinkowe fotografie”.

http://www.foto.karta.org.pl