Archiwum autora:

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. III

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie prezentujemy kolejny fragment wystawy, do obejrzenia całości na Rynku w Ostrzeszowie.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

 

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – WYSTAWA NA RYNKU W OSTRZESZOWIE

Nową wystawę w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentującą historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień można już oglądać na Rynku w Ostrzeszowie. Wystawa będzie eksponowana w tym miejscu do października 2017 r.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. II

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie wystawę będziemy prezentować w kilku fragmentach, do obejrzenia całości zapraszamy już 15 czerwca br. na Rynek w Ostrzeszowie.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

 

PRZESZŁOŚĆ I MOŻLIWA PRZYSZŁOŚĆ WIEŻY CIŚNIEŃ W OSTRZESZOWIE – CZ. I

Nowa wystawa w galerii ulicznej Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 prezentująca historię, projekty adaptacji i rozbudowy oraz wykorzystania w przyszłości ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień. Na naszej stronie wystawę będziemy prezentować w kilku fragmentach, do obejrzenia całości zapraszamy już 15 czerwca br. na Rynek w Ostrzeszowie.

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Nowy herb miasta na portalu Wieży Ciśnień w Ostrzeszowie

Drugiego czerwca br. z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Dzielnicy nr 6 w Ostrzeszowie na portalu Wieży Ciśnień zamontowano współczesny herb miasta. W ten sposób wypełniono puste miejsce po zaginionym starym herbie.

Zdjęcia: G. Kosmala, St. Kulawiak

MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS! REGIONALNY KONKURS MULTIMEDIALNY DLA MŁODZIEŻY

1. Cel konkursu

• zainteresowanie młodzieży naszym regionem — miejscem nauki, pracy i wypoczynku
• inspiracja do twórczego sposobu realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem współczesnych środków rejestracji obrazu (fotografia, video-clip)
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej

2. Organizatorzy

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 Miasto i Gmina Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
przy współpracy merytorycznej i artystycznej
Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
oraz
Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu

3. Regulamin

a) w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu ostrzeszowskiego
moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1b) zdjęcia i clipy filmowe powinny dotyczyć regionu południowej wielkopolski
c) prace na konkurs przyjmowane będą tylko w wersji cyfrowej (zdjęcia — jpeg, dłuższy bok 2500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, filmy video — do 25 s) i powinny być nadsyłane razem
z kartą zgłoszeń na adres rod@wieza1916.pl
d) każdy autor może przysłać maksymalnie trzy prace (zestaw liczony jest jako jedna praca)
oraz trzy clipy video
e) prace należy zgłaszać przy pomocy formularza pdf lub word znajdującego się na stronach
www.wieza1916.pl , www.ostrzeszów.pl , www.powiatostrzeszowski.pl

4. Nagrody

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów:
• szkół podstawowych
• gimnazjów i szkół średnich

W każdej kategorii przewidujemy trzy atrakcyjne nagrody pieniężne oraz trzy wyróżnienia. Ponadto prace laureatów zostaną wydrukowane i będą eksponowane na II Regionalnej Wystawie Fotografów w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w projekcji multimedialnej podczas trwania wystawy, a prace nagrodzone również w towarzyszących publikacjach i mediach społecznościowych.

5. Terminarz

a) nadsyłanie prac — 30 września 2017 r.
b) ogłoszenie wyników — 15 października 2017 r., godz. 15.00, Muzeum Regionalne
w Ostrzeszowie — wernisaż II Regionalnej Wystawy Fotografów.

6. Informacje o konkursie Moje miejsce, mój czas!
oraz II Regionalnej Wystawie Fotografów — Ostrzeszów 2017

Stanisław Kulawiak
tel. 605 622991
e-mail: esku@kulawiak.pl

Grzegorz Kosmala
tel. 604 619972
e-mail: studio@studio6x6.pl

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:
plik word – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1
pdf – moje miejsce_moj czas_karta zgłoszenia_1

Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
zaprasza członków i wszystkich zainteresowanych pracą dla Stowarzyszenia
na otwarte zebranie sprawozdawcze w dniu

27 kwietnia (czwartek) 2017 roku o godz. 18

w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, Rynek 19

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie stosownych
uchwał.
2. Przedstawienie efektów spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Radą Miejską
Ostrzeszowa oraz podpisania trójstronnego porozumienia o współpracy partnerskiej
z Uniwersytetem Artystycznym.
3. Harmonogram i sposób przygotowania zdjęć na II Regionalną Wystawę Fotografów
w 2017 roku.
4. Ustalenie zakresu tematycznego regionalnego konkursu fotograficznego.
5. Omówienie wystawy w galerii ulicznej pt. Przeszłość i możliwa przyszłość
wieży ciśnień w Ostrzeszowie.
6. Sympozjum autentystów – propozycja prof. Lecha Szajdaka, specjalne wydanie
Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej.
7. Dyskusja, wolne wnioski, sugestie!

Członków Stowarzyszenia prosimy o uregulowanie składek za rok 2016 i 2017 w
wysokości 50 zł !
(Nr konta: 65 8413 0000 0116 2741 2000 0001)

Z poważaniem

Stanisław Kulawiak – prezes
Aneta Pawlarczyk-Świtoń – wiceprezes
Grzegorz Kosmala – skarbnik

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ, ARTYSTYCZNEJ I AKADEMICKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów – Mariusz Witek, Prezes Stowarzyszenia WIEŻA ROD 1916 – Stanisław Kulawiak oraz Dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – prof. dr hab. Piotr Chojnacki podpisali 6 kwietnia 2017 r. porozumienie trójstronne o współpracy kulturalnej, artystycznej i akademickiej.

Współpraca ma polegać na podejmowaniu szeregu wspólnych zadań z dziedziny kultury, sztuki i nauki skierowanych do szerokiej społeczności. Działania te mają służyć projektowi adaptacji i rozbudowy budynku Wieży Ciśnień w Ostrzeszowie w celu utworzenia Ośrodka Edukacji Artystycznej z pracownią fotografii klasycznej i multimedialnej pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego.

Po podpisaniu umowy w UMiG Ostrzeszów prof. Piotr Chojnacki spotkał się z młodzieżą I LO w Ostrzeszowie.

Zdjęcia – Grzegorz J. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala

fot G. Kosmala

WERNISAŻ WYSTAWY PRAC XXII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO W OBIEKTYWIE

WERNISAŻ WYSTAWY PRAC XXII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO W OBIEKTYWIE
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, Kalisz, ul. Górnośląska 66a

PROTOKÓŁ JURY

Jury w składzie: prof. Piotr  Chojnacki, prof. UAM Maciej Guźniczak, art. fot. Stanisław  Kulawiak i prof. Grzegorz Ratajczyk oceniało 315 prac 47 autorów, kwalifikując  na wystawę 46 prace 18 autorów. Spośród prac zakwalifikowanych jury przyznało:

II Nagroda:
Lidia Krzywoźniak, Kalisz – za zestaw trzech prac bez tytułu

III Nagroda:
Amelia Dolata, Ostrzeszów – za pracę pod tytułem: Czarny kwadrat na białym tle

III Nagroda:
Alina Knycz, Kraków -za zestaw trzech prac bez tytułu

Wyróżnienia:
Marek Dytfeld, Ostrzeszów- za zestaw czterech prac pod tytułem: Sobotni relaks

Marek Lapis, Koziegłowy- za prace pod tytułem: W zawieszeniu i Mud

Michał Przybył, Kalisz- za cykl trzech prac pod tytułem: Ciepła czekanie

Anna Szumigaj-Badzika- za zestaw dwóch prac pod tytułem: Lalka

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowane zostały prace następujących uczestników konkursu:

Bartłomiej Busz, Ostrzeszów
Ewa Dytfeld, Ostrzeszów
Piotr Guliński, Sosnowiec
Marcelina Hertmann, Kalisz
Anna Jakubowska, Gdańsk
Artur Kaleta, Kalisz
Natalia Knycz, Kraków
Sergiusz Różański, Kalisz
Włodek Staszczyk, Brzeziny
Ryszard Szymański, Kalisz
Jakub Zawadzki, Warszawa

fot. Ewa Dytfeld

fot. Ewa Dytfeld

 

Dolata Amelia „Czarny kwadrat na bialym tle” III nagroda

fot. Ewa Dytfeld

Dytfeld Marek, „Sobotni relaks” 1 wyróżnienie

Dytfeld Marek, „Sobotni relaks”, 2 wyróżnienie

Dytfeld Marek, „Sobotni relaks”, 3 wyróżnienie

Dytfeld Marek, „Sobotni relaks”, 4 wyróżnienie

fot. Ewa Dytfeld

fot. Ewa Dytfeld

Ewa Dytfeld, „Retrospekcja”

Ewa Dytfeld, „Retrospekcja”

Ewa Dytfeld, „Retrospekcja”

Ewa Dytfeld, „Retrospekcja”