100-LECIE WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ (1.04.1919 R.) — cz. IV, TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH

GAZETA OSTRZESZOWSKA nr 36 z dnia 3 maja 1930 r. zamieszcza dokładną historię Towarzystw Czytelni Ludowych z okazji ich 50 lat działalności w Wielkopolsce i powiecie ostrzeszowskim. T.C.L. krzewiły oświatę i kulturę narodową na ziemiach pod zaborem pruskim i edukowały przyszłych nauczycieli oraz kadry urzędnicze dla wyzwolonej w 1918 r. ojczyzny. Całostronicowy opis historyczny z G.O. uzupełniamy fragmentem „Sprawozdania z działalności Komitetu Powiatowego T.C.L. na powiat ostrzeszowski w latach 1908-1912, 1-go lipca” zamieszczonym w „Przewodniku Ostrzeszowskim” w 1912 r. Artykuły ilustrujemy zdjęciem ostrzeszowskich działaczy T.C.L. z opisem na rewersie wykonanym przez Atelier Ilona Ostrowo prawdopodobnie w 1912 r. oraz fotografią uczestników Kursu bibliotekarzy T.C.L. na powiat ostrzeszowski z 1913 r.


Historia Towarzystwa Czytelni Ludowych, „Gazeta Ostrzeszowska”, 1930 r., nr 36


Rozwój czytelnictwa T.C.L. w powiecie ostrzeszowskim w latach 1908-1912 (fragment szerszego sprawozdania), „Przewodnik Ostrzeszowski”, 1912 r., str. 13

Zdjęcie ostrzeszowskich działaczy Towarzystwa Czytelni Ludowych wykonane przez Atelier Ilona Ostrowo prawdopodobnie w 1912 r

Rewers zdjęcia wykonanego przez Atelier Ilona Ostrowo z wymienionymi nazwiskami działaczy T.C.L.

Kurs bibliotekarzy T.C.L. na powiat ostrzeszowski, 1913 r.

Opracowano na podstawie materiałów z Archiwum Cyfrowego w Poznaniu, Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie oraz zbiorów prywatnych Jana Taylora i Grzegorza Kosmali