WYSTAWA „DUALIZM FOTOGRAFII” W OSTRZESZOWIE

W niedzielę 20 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie w obecności autorów (Alek Figura, Stanisław Kulawiak, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna – prezes OD ZPAF) otwarto wystawę Okręgu Dolnośląskiego ZPAF pt. Dualizm fotografii. Wystawa ciekawa, budziła i budzić będzie na pewno duże emocje, o czym mówili między innymi wiceburmistrz – Paweł Uścinowicz i kurator wystawy – Stanisław Kulawiak.

Zapytałem kilku autorówo informacje na temat ich prac:

Alek Figura – praca Umbra. Moje spotkanie moje z fotografią to 1969 rok i od tej pory ze mną był zawsze problem. Ja uważałem, że mnie w ogóle fotografia nie interesuje, dla mnie ona ciekawa jest tylko jako środek wyrazu, a nie jako sama istota fotografii czy jej strona technologiczna. Dla mnie aparat fotograficzny jest tylko narzędziem, środkiem do celu, a nie samym celem. Dlatego zajmowałem się fotografią konceptualną – czyli sztuką pojęciową, która usiłuje nawiązać kontakt z odbiorcą.

Piotr Maciej Nowak – autor prac Pozytyw negatywu i Negatyw pozytywu mówi – moja praca jest fotografią czarno-białą, odwołuję się do tej pierwotnej techniki fotograficznej, gdzie fotografia rodziła się w postaci negatywu dopiero potem dążono do przetworzenia obrazu, do zmiany wartości pierwotnej, żeby uzyskać pozytyw. Pokazałem tutaj portret kobiety, gdzie pewne fragmenty wydzieliłem, zamieniłem wartości tonalne z negatywu na pozytyw, a pozytyw na negatyw i stąd te tytuły. Unikam realności – posługuję się ortowizją metastanów pararzeczywistości.

Wacław RopieckiMisiek gada do ślimaków, artysta działający w kręgu sztuki współczesnej od lat 1970 opowiada o Porannych Kawach, a praca Misiek gada do ślimaków jest jedną z nich. Moje realizacje nazywam Porannymi Kawami, funkcjonują równolegle w wersji wirtualnej w sieci. Po za tym wystawiane są w galeriach czy muzeach, wtedy przyjmują całkiem inną postać. Tam widać kolejne odsłony. Ta praca, to kompozycja kilkunastu zdjęć, a kiedy się zbliżymy do nich to zobaczymy, że to takie małe fraktale, a za nimi kryją się bardzo dziwne rzeczy. Każda z tych prac jest tylko częściowo dostępna dla odbiorcy. Wewnątrz nich zawarte są różnego rodzaju odpady i półprodukty, bo żeby stworzyć jakąkolwiek rzecz musimy zrobić szkice i zmarnować część materiałów. Te strukturalne śmieci są równie ważne, dzięki nim powstał taki efekt końcowy.

Wystawę Dualizm fotografii tworzą prace 36 artystów – Pokazuje ona różnorodność postaw i zagadnień formalnych, które bez wyjątku służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne – tak pisze w katalogu do wystawy Joanna Mielech.

W wystawie biorą udział: Ewa Andrzejewska, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Alina Ścibor, Maciej Stawiński, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński

Po wernisażu obejrzeliśmy prezentacje autorskie zdjęć fotografów środowiska kaliskiego. Pokazy zebrały wyrazy uznania profesjonalistów, a widzowie nagrodzili brawami autorów: Jolantę Chowańską, Mariusza Hertmanna, Szakira Jaworskiego, Wojciecha Krenza, Lidię Krzywoźniak, Franciszka Kupczyka, Ryszarda Szymańskiego i grupę Poza Kadrem.

 Do 24 kwietnia br. zapraszamy Wszystkich do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie na interesującą, ciekawie zaaranżowaną i oryginalną wystawę.

Wiesław Kaczmarek

 Relacja Łukasza Śmiatacza z wernisażu wystawy Dualizm fotografii w Radio SUD

http://www.radiosud.pl/ostrzeszow-dualizm-wedlug-dolnoslaskich-fotografikow,12929.html

000364

Gospodarze miasta, artyści i organizatorzy, fot. G. Kosmala

Gospodarze miasta, artyści i organizatorzy, fot. G. Kosmala

Łukasz Śmiatacz rozmawia z Wacławem Ropieckim, fot. G. Kosmala

Łukasz Śmiatacz rozmawia z Wacławem Ropieckim, fot. G. Kosmala

Pokaz multimedialny fotografów z Kalisza, fot. G. Kosmala

Pokaz multimedialny fotografów z Kalisza, fot. G. Kosmala

Artyści przed Ratuszem w Ostrzeszowie, od lewej: Stanisław Kulawiak, Wacław  Ropiecki, Alek Figura, Piotr Maciej Nowak i Andrzej Rutyna, fot. G. Kosmala

Artyści przed Ratuszem w Ostrzeszowie, od lewej: Stanisław Kulawiak, Wacław Ropiecki, Alek Figura, Piotr Maciej Nowak i Andrzej Rutyna, fot. G. Kosmala