WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

zaprasza

23 lutego 2021 r. o godz. 18.00

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2 (sala klubowa)

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie stosownych uchwał
2. Wybory nowych władz Stowarzyszenia
3. Promocja albumu Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991
4. Promocja Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VIII/2020
5. Dyskusja, wolne wnioski