DEBATA O KULTURZE. BIBLIOTEKA MiGM OSTRZESZÓW, 22 LUTEGO 2019 R.

Przez trzy godziny w wypełnionej sali bibliotecznej zainteresowani ostrzeszowską kulturą mówili o kondycji ostrzeszowskich twórców i edukacji artystycznej w szkołach, instytucjach i stowarzyszeniach naszego regionu. Stanisław Kulawiak przedstawił 10-letnie starania Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 o utworzenie w wieży ciśnień Ośrodka Edukacji Artystycznej. Prof. Piotr Łuszczykiewicz w fascynującym wykładzie o genezie i znaczeniu ruchu hipsterów poprowadził paralele pomiędzy współczesną awangardą artystyczną a tradycjami literackimi autentystów. O znaczeniu i poziomie edukacji artystycznej dla młodego pokolenia mówił dr Wiesław Przybyła. Jego konkretna i precyzyjna analiza szkolnych programów nauczania podkreśliła sens szukania nowych sposobów edukacji. Swoje wiersze z najnowszego tomiku „Poza sezonem” czytał Michał Domagalski, ostrzeszowianin zarażony nieprzeciętnym literackim talentem. Poetycka interpretacja paradoksów codzienności była chwilą wytchnienia przed emocjonalną dyskusją, która podzieliła pracowników Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i niezależnych młodych artystów. Oznacza to potrzebę dalszych spotkań i szukania konstruktywnych rozwiązań dla nauczania młodzieży i promocji lokalnych twórców.

Dziękujemy Wszystkim za udział i pomoc,

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Debata w bibliotece, fot. G. Kosmala

Prof. Piotr Łuszczykiewicz, fot. G. Kosmala

Dr. Wiesław Przybyła, fot. G. Kosmala

Michał Domagalski, fot. G. Kosmala