Archiwum kategorii: Bez kategorii

OBOK NAS…WYSTAWA FOTOGRAFII NA RYNKU W OSTRZESZOWIE

Obok nas… to tytuł kolejnej sezonowej wystawy fotografii w ulicznej Galerii Na Rynku w Ostrzeszowie. Zapraszamy do udziału fotografów z ciekawym spojrzeniem na nasz region. Zdjęcia w postaci plików umożliwiających druk powiększeń w dużym formacie prosimy przesyłać do 20 marca br. na adres: 

rod@wieza1916.pl  

Jednocześnie przypominamy o kolejnej edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas”, na który prace można nadsyłać do 11 kwietnia br. Pełna informacja i karty zgłoszeń do pobrania na stronach:

www.wieza1916.pl
www.ock-ostrzeszow.pl 

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916 

Grzegorz Kosmala – prezes, Kamil Cichoń – wiceprezes, Stanisław Kulawiak – skarbnik, Mirosława Rzepecka, Sławomir Brdęk – członkowie 


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

zaprasza

23 lutego 2021 r. o godz. 18.00

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2 (sala klubowa)

W programie:

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie stosownych uchwał
2. Wybory nowych władz Stowarzyszenia
3. Promocja albumu Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991
4. Promocja Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VIII/2020
5. Dyskusja, wolne wnioski

W NOWYM 2021 ROKU ŻYCZYMY ZDROWIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!

Już w styczniu po kilkuletniej przerwie ukaże się kolejny VIII/2020 numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej, w którym przedstawiamy nie tylko ważne momenty z historii regionu, ale prezentujemy także twórczość znakomitych artystów i pisarzy. Od dwudziestu lat redaktorem naczelnym kroniki jest dr Wiesław Przybyła, a wydawcami Oficyna Wydawnicza Kulawiak i Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916. Bieżący numer został współfinansowany przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w ramach zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W kronice m.in.:

Antoni Bajerlein – Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961-1991 – pofestiwalowy szkic Krzysztofa Szymoniaka.
Szymon Chwalisz – sylwetka Nędznego Malarzyny ilustrowana dziełami własnymi Artysty.
Karol Górski – Nowy, dotychczas nieznany ślad na wielkopolskiej mapie ekspozycji artystycznych prac Mistrza Antoniego Serbeńskiego.
Rozmowa z Władysławem Grafem, autorem Zeszytów Ostrzeszowskich przeprowadzona w 2005 roku przez Wandę Dubis.
Marek Makieła – Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni – losy biblioteki klasztornej oo. Bernardynów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych dokumentów.
Marian Malinowski – wydawca Gazety Ostrzeszowskiej – biogram i historia drukarni – opracowanie Grzegorza Kosmali.
Marian Pilot – Dorota i inne czarownice. Dorota z Siedlikowa od Ostrzeszowa młynarza Jana Króla i Doroty małżonków córka pojmana w karczmie w Kucharkach, że Macieja Gorczycę wkoło obróciła, wychodząc z izby.
Jan Taylor – Kalendarium ostrzeszowskie 1155-1946.
Maciej Żurawski – fragmenty niepublikowanej powieści Kornik.
oraz:
Debata o kulturze – Biblioteka Publiczna, Ostrzeszów 22.02.2019 r. – resume Wiesława Przybyły.
Moje miejsce, mój czas – podsumowanie trzech edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego – Stanisław Kulawiak.
Wspomnienia przyjaciół o zmarłym w 2020 roku Marku Szulczyńskim.
Stanisław Bojszczak – 100-lecie Klubu Piłkarskiego VICTORIA.

Zdjęcie na okładce – Antoni Bajerlein Ćwiczenia ZOSP FUM, Ostrzeszów 1980

MAREK DYTFELD Z OSTRZESZOWA WYRÓŻNIONY W 25. EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W OBIEKTYWIE”, KALISZ – LISTOPAD 2020

Jury 25. edycji konkursu „W obiektywie” w składzie: Piotr Chojnacki, Mariusz Hertmann, Stanisław Kulawiak i Zbigniew Wichłacz – przewodniczący, dokonało wyboru najbardziej interesujących prac z pośród 531 nadesłanych zdjęć. Do konkursu stanęło 142 uczestników. Trzeba podkreślić wysoki poziom wszystkich fotografii zarówno w aspekcie technicznym, jak i artystycznym.

Wśród wszystkich propozycji znaczący jest udział cykli fotograficznych złożonych na ogół z 4-5 fotografii, które zawierają w sobie oprócz walorów wizualnych także nadrzędne przesłanie koncepcyjne. Widać, że autorzy cykli myślą obrazami w taki sposób, który może urzeczywistnić się dopiero w zestawach kilku zdjęć. W ciągach narracyjnych niekoniecznie linearnych, ale tak zestawionych, że poszczególne fotografie asocjują wyzwalając u odbiorców pogłębioną refleksję, zarówno treściową, metaforyczną lub o charakterze estetycznym wynikającym z formy. W wielu zdjęciach zauważone światło podkreśla plastykę obrazu, co świadczy o wrażliwości fotografujących, a w portretach głębia zawarta w wyrazie oczu wskazuje na przebytą już drogę lub radość patrzenia w przyszłość. Osobną wartość stanowią pejzaże i zdjęcia przyrody, subtelne w wyczekanych nastrojach, porach roku i pięknie własnym. Nagrody główne przypadły cyklom, których przekaz stanowił większy ciężar gatunkowy i znaczeniowy, co zostało uzasadnione powyżej. Jury ma sugestię na przyszłość, aby ustanowić osobną kategorię – krajobraz, gdyż piękne fotografie nadesłane na ten temat zasługują na szczególne wyróżnienie. Wszystkie zdjęcia wybrane przez jury do finału zasługują jednak na ekspozycję w Galerii Wieża Ciśnień.

Laureaci:

I nagroda – Szymon Kaczmarczyk za cykl prac Społeczeństwo

II nagroda – Paulina Pietrzak za cykl prac: Góralka na polanie Kopieniec, Poranna toaleta, Kierownik grupy pasterskiej, Poranny wypas owiec na Hali Długiej, Żona bacy

III nagroda – Urszula Sobieszek za cykl prac: Zdobywca, Odlot I, Odlot II, Odlot III, Obserwator

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza – Stepan Rudik za cykl prac Ośrodek dla bezdomnych mężczyzn

Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu – Anna Jakubowska za cykl prac Spacer, Rytmy, Płachta stykowa

Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa (za najlepszy portret) – Paweł Roman za cykl portretów: prof. Zbigniew Bajek, Mateusz Pospieszalski, Frank Parker

Wyróżnienie – Marek Dytfeld za cykl prac Nowy ład 1, 2, 3, 4

Wyróżnienie – Mirosława Michalak za cykl prac: Palec losu, Pomiędzy dwoma brzegami jednego morza, Krucha istota, I co teraz?, Magia nocnego czytania

Wyróżnienie – Sławomir Grzanek za cykl prac Martwa natura I, II, III

Laureatom gratulujemy, więcej informacji na stronie:

http://www.wiezacisnien.kalisz.pl/index.php/319-25-edycja-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-wyniki

Marek Dytfeld – Nowy ład 1, 2, 3, 4 – wyróżnienie

ALBUM „ANTONI BAJERLEIN. TWÓRCA FOTOGRAFII AMATORSKIEJ W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE W LATACH 1961–1991” W OSTRZESZOWIE

Już w najbliższą niedzielę (25 października br.) z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa podczas finisaży wystaw fotografii Bartłomieja Szmaja w Muzeum Regionalnym (w godz. 15–17) i Bartłomieja Busza w Galerii OCK (w godz. 17.30–19) będzie dostępny album „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991” wydany przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 z okazji wystawy „Śladami mistrzów” przygotowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

W czwartek 15 października 2020 r. w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu nastąpiło otwarcie V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Po wernisażu wystawy „Śladami mistrzów” miała miejsce promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”. To 160 stronicowe dzieło wydane przez uczniów i przyjaciół Antoniego zawiera obszerny świetnie udokumentowany tekst Krzysztofa Szymoniaka, fotografie Mistrza oraz jego uczniów z Kółka Fotograficznego przy ZSZ nr 1 w Kępnie, Klubu Fotograficznego KOMA w Wieruszowie i KF KADR w Ostrzeszowie. Publikacja będzie dostępna podczas spotkań promocyjnych w Ostrzeszowie, Kępnie i Wieruszowie.

Krzysztof Szymoniak w tekście do katalogu pisze m.in.:

„Każda aktywność najlepszego nawet instruktora fotografii ma kiedyś swój kres. Wiąże się zazwyczaj z przejściem na emeryturę lub brakiem sił z racji podeszłego wieku, a prawie nigdy z porzuceniem pasji i banalnym zawieszeniem aparatu na przysłowiowym kołku. Antoni Bajerlein opuścił ciemnię i swoich uczniów zdecydowanie za wcześnie. W jego przypadku o wszystkim zadecydował pogarszający się stan zdrowia. Śmierć zabrała go w wieku, który dla

większości fotografów jest okresem pełni sił twórczych. Na szczęście w latach swojej największej aktywności instruktorskiej w klubach KOMA i KADR spotkał fotoamatorów, którzy z czasem przeszli na pozycje zaawansowanych pasjonatów, fotografów zawodowych oraz profesjonalistów z powodzeniem uprawiających fotografię artystyczną. W tym więc wymiarze jego marzenia, jego wizje, jego idee trafiły na podatny grunt, a jego najlepsi uczniowie we własnej aktywności są dzisiaj przedłużeniem prawd i wartości, którym ON był wierny do końca.”

Redakcja: Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Tekst: Krzysztof Szymoniak
Zdjęcia: Członkowie Kółka Fotograficznego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie, członkowie Klubów Fotograficznych KOMA w Wieruszowie i KADR w Ostrzeszowie, na okładce fotografie Rafała Dąbika (I strona) i Antoniego Bajerleina (IV strona)
Korekta: Wiesław Przybyła
Kwerenda materiałów archiwalnych: Rafał Dąbik, Marek Dytfeld, Janusz Kania, Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Skanowanie i retusz zdjęć: Bartłomiej Busz, Borys Jachowicz
Projekt, opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Współpraca: Archiwum Galerii PF w Poznaniu – Janusz Nowacki, Archiwum Państwowe w Kaliszu,
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Oficyna Wydawnicza Kulawiak,
Studio 6×6, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów
ISBN 978–83–64098–53–6
Patronat honorowy: Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski

Album „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach
1961–1991” został wydany z okazji wystawy „Śladami mistrzów” przygotowanej przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie publiczne pod tytułem: Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

NOWY TERMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2020

NOWY TERMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2020

Ze względu na wynikające z wielu przyczyn małe zainteresowanie naszym konkursem postanowiliśmy przełożyć datę jego rozstrzygnięcia na połowę kwietnia 2021 roku. Na początku przyszłego roku podamy ostateczny termin przyjmowania prac. Zdjęcia nadesłane do tej pory zostaną w nim uwzględnione, a autorzy mogą dodatkowo uzupełnić swoje zestawy.

W imieniu organizatorów przepraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Ostrzeszów, 15.10.2020 r.

Zapraszamy na wystawy fotografii w Ostrzeszowie przygotowane w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Zapraszamy na wystawy fotografii w Ostrzeszowie przygotowane w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Bartłomiej Busz „Sasha Boole – The Road”, Galeria OCK, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2

Bartłomiej Szmaj „Transformacja”, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Rynek 19

27.09-25.10.2020, finisaż: 25.10.2020 r.