Archiwum kategorii: Bez kategorii

MAREK DYTFELD Z OSTRZESZOWA WYRÓŻNIONY W 25. EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W OBIEKTYWIE”, KALISZ – LISTOPAD 2020

Jury 25. edycji konkursu „W obiektywie” w składzie: Piotr Chojnacki, Mariusz Hertmann, Stanisław Kulawiak i Zbigniew Wichłacz – przewodniczący, dokonało wyboru najbardziej interesujących prac z pośród 531 nadesłanych zdjęć. Do konkursu stanęło 142 uczestników. Trzeba podkreślić wysoki poziom wszystkich fotografii zarówno w aspekcie technicznym, jak i artystycznym.

Wśród wszystkich propozycji znaczący jest udział cykli fotograficznych złożonych na ogół z 4-5 fotografii, które zawierają w sobie oprócz walorów wizualnych także nadrzędne przesłanie koncepcyjne. Widać, że autorzy cykli myślą obrazami w taki sposób, który może urzeczywistnić się dopiero w zestawach kilku zdjęć. W ciągach narracyjnych niekoniecznie linearnych, ale tak zestawionych, że poszczególne fotografie asocjują wyzwalając u odbiorców pogłębioną refleksję, zarówno treściową, metaforyczną lub o charakterze estetycznym wynikającym z formy. W wielu zdjęciach zauważone światło podkreśla plastykę obrazu, co świadczy o wrażliwości fotografujących, a w portretach głębia zawarta w wyrazie oczu wskazuje na przebytą już drogę lub radość patrzenia w przyszłość. Osobną wartość stanowią pejzaże i zdjęcia przyrody, subtelne w wyczekanych nastrojach, porach roku i pięknie własnym. Nagrody główne przypadły cyklom, których przekaz stanowił większy ciężar gatunkowy i znaczeniowy, co zostało uzasadnione powyżej. Jury ma sugestię na przyszłość, aby ustanowić osobną kategorię – krajobraz, gdyż piękne fotografie nadesłane na ten temat zasługują na szczególne wyróżnienie. Wszystkie zdjęcia wybrane przez jury do finału zasługują jednak na ekspozycję w Galerii Wieża Ciśnień.

Laureaci:

I nagroda – Szymon Kaczmarczyk za cykl prac Społeczeństwo

II nagroda – Paulina Pietrzak za cykl prac: Góralka na polanie Kopieniec, Poranna toaleta, Kierownik grupy pasterskiej, Poranny wypas owiec na Hali Długiej, Żona bacy

III nagroda – Urszula Sobieszek za cykl prac: Zdobywca, Odlot I, Odlot II, Odlot III, Obserwator

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza – Stepan Rudik za cykl prac Ośrodek dla bezdomnych mężczyzn

Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu – Anna Jakubowska za cykl prac Spacer, Rytmy, Płachta stykowa

Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa (za najlepszy portret) – Paweł Roman za cykl portretów: prof. Zbigniew Bajek, Mateusz Pospieszalski, Frank Parker

Wyróżnienie – Marek Dytfeld za cykl prac Nowy ład 1, 2, 3, 4

Wyróżnienie – Mirosława Michalak za cykl prac: Palec losu, Pomiędzy dwoma brzegami jednego morza, Krucha istota, I co teraz?, Magia nocnego czytania

Wyróżnienie – Sławomir Grzanek za cykl prac Martwa natura I, II, III

Laureatom gratulujemy, więcej informacji na stronie:

http://www.wiezacisnien.kalisz.pl/index.php/319-25-edycja-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-wyniki

Marek Dytfeld – Nowy ład 1, 2, 3, 4 – wyróżnienie

ALBUM „ANTONI BAJERLEIN. TWÓRCA FOTOGRAFII AMATORSKIEJ W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE W LATACH 1961–1991” W OSTRZESZOWIE

Już w najbliższą niedzielę (25 października br.) z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa podczas finisaży wystaw fotografii Bartłomieja Szmaja w Muzeum Regionalnym (w godz. 15–17) i Bartłomieja Busza w Galerii OCK (w godz. 17.30–19) będzie dostępny album „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991” wydany przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 z okazji wystawy „Śladami mistrzów” przygotowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916

Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

Promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”

W czwartek 15 października 2020 r. w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu nastąpiło otwarcie V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Po wernisażu wystawy „Śladami mistrzów” miała miejsce promocja albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991”. To 160 stronicowe dzieło wydane przez uczniów i przyjaciół Antoniego zawiera obszerny świetnie udokumentowany tekst Krzysztofa Szymoniaka, fotografie Mistrza oraz jego uczniów z Kółka Fotograficznego przy ZSZ nr 1 w Kępnie, Klubu Fotograficznego KOMA w Wieruszowie i KF KADR w Ostrzeszowie. Publikacja będzie dostępna podczas spotkań promocyjnych w Ostrzeszowie, Kępnie i Wieruszowie.

Krzysztof Szymoniak w tekście do katalogu pisze m.in.:

„Każda aktywność najlepszego nawet instruktora fotografii ma kiedyś swój kres. Wiąże się zazwyczaj z przejściem na emeryturę lub brakiem sił z racji podeszłego wieku, a prawie nigdy z porzuceniem pasji i banalnym zawieszeniem aparatu na przysłowiowym kołku. Antoni Bajerlein opuścił ciemnię i swoich uczniów zdecydowanie za wcześnie. W jego przypadku o wszystkim zadecydował pogarszający się stan zdrowia. Śmierć zabrała go w wieku, który dla

większości fotografów jest okresem pełni sił twórczych. Na szczęście w latach swojej największej aktywności instruktorskiej w klubach KOMA i KADR spotkał fotoamatorów, którzy z czasem przeszli na pozycje zaawansowanych pasjonatów, fotografów zawodowych oraz profesjonalistów z powodzeniem uprawiających fotografię artystyczną. W tym więc wymiarze jego marzenia, jego wizje, jego idee trafiły na podatny grunt, a jego najlepsi uczniowie we własnej aktywności są dzisiaj przedłużeniem prawd i wartości, którym ON był wierny do końca.”

Redakcja: Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Tekst: Krzysztof Szymoniak
Zdjęcia: Członkowie Kółka Fotograficznego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie, członkowie Klubów Fotograficznych KOMA w Wieruszowie i KADR w Ostrzeszowie, na okładce fotografie Rafała Dąbika (I strona) i Antoniego Bajerleina (IV strona)
Korekta: Wiesław Przybyła
Kwerenda materiałów archiwalnych: Rafał Dąbik, Marek Dytfeld, Janusz Kania, Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Skanowanie i retusz zdjęć: Bartłomiej Busz, Borys Jachowicz
Projekt, opracowanie graficzne i skład: Stanisław Kulawiak
Współpraca: Archiwum Galerii PF w Poznaniu – Janusz Nowacki, Archiwum Państwowe w Kaliszu,
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Oficyna Wydawnicza Kulawiak,
Studio 6×6, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wydawca: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów
ISBN 978–83–64098–53–6
Patronat honorowy: Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski

Album „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach
1961–1991” został wydany z okazji wystawy „Śladami mistrzów” przygotowanej przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie publiczne pod tytułem: Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego „Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961–1991” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

NOWY TERMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2020

NOWY TERMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS – OSTRZESZÓW 2020

Ze względu na wynikające z wielu przyczyn małe zainteresowanie naszym konkursem postanowiliśmy przełożyć datę jego rozstrzygnięcia na połowę kwietnia 2021 roku. Na początku przyszłego roku podamy ostateczny termin przyjmowania prac. Zdjęcia nadesłane do tej pory zostaną w nim uwzględnione, a autorzy mogą dodatkowo uzupełnić swoje zestawy.

W imieniu organizatorów przepraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zarząd Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Ostrzeszów, 15.10.2020 r.

Zapraszamy na wystawy fotografii w Ostrzeszowie przygotowane w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Zapraszamy na wystawy fotografii w Ostrzeszowie przygotowane w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Bartłomiej Busz „Sasha Boole – The Road”, Galeria OCK, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2

Bartłomiej Szmaj „Transformacja”, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Rynek 19

27.09-25.10.2020, finisaż: 25.10.2020 r.
 

Bartłomiej Busz SASHA BOOLE — THE ROAD

Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski

Galeria Za Szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 6–30.08.2020 r. finisaż: 27.08.2020 r., godz. 18

Bartłomiej Busz
SASHA BOOLE — THE ROAD

Wystawa przedstawia fragment projektu dokumentalnego „Sasha Boole — The road” opowiadającego o życiu i twórczości ukraińskiego songwritera Sashy Boole grającego amerykański folk country, który przez ostatnie cztery lata koncertował na festiwalach, w klubach i nietypowych miejscach całej Europy. Pokonując setki kilometrów tras koncertowych spotykał mnóstwo ludzi, których historie inspirowały go w jego twórczości. W tym czasie Sasha wydał swoje dwa autorskie albumy, a w dotychczasowym dorobku ma ich już cztery.

Bartłomiej Busz, rocznik 1987. Świadomie fotografuje od 2006 roku, a swoje umiejętności zdobywał pod okiem Grzegorza Kosmali i Stanisława Kulawiaka. Od nich nauczył się opowiadać o świecie za pomocą aparatu. Jako fotografa cechuje go ogromna ciekawość świata i potrzeba rozwoju zaczerpnięta od innych „wirtualnych mistrzów”. W centrum zainteresowań stawia człowieka, którego życie często staje się dla niego źródłem inspiracji. Współpracuje z FORUM Polska Agencja Fotografów, jest członkiem Stowarzyszenia ROD WIEŻA 1916. W 2009 roku brał udział w warsztatach prowadzonych przez NAPO Images. Dwukrotny laureat Grand Press Photo, BZWBK Press Foto oraz innych konkursów krajowych i zagranicznych.

www.buszbartek.com www.bartekbusz.blogspot.com

100-LECIE KLUBU PIŁKARSKIEGO VICTORIA OSTRZESZÓW

W 2020 roku obchodzimy jubileusz 100-lecia Klubu Piłkarskiego VICTORIA Ostrzeszów. Na ostrzeszowskim rynku można zobaczyć wystawę plenerową OD RUINY DO VICTORII 1920-2020. W wydanym z tej okazji kalendarzu na rok 2020 przedstawiliśmy najważniejsze zdjęcia z historii klubu. Wystawa przygotowana z archiwów muzealnych, prywatnych i klubowych uzupełnia i poszerza informację o tym 100-letnim zasłużonym dla naszego miasta i regionu sportowym zjawisku.

Wystawa będzie eksponowana do października br.

Zapraszamy!

Zarząd Klubu Piłkarskiego Victoria Ostrzeszów

Stowarzyszenie ROD WIEŻA 1916

 

BARTEK BUSZ NOMINOWANY W KONKURSIE GRAND PRESS PHOTO 2020

W tegorocznej edycji GPP w jury zasiadają: Pieter Ten Hoopen, Beata Łyżwa-Sokół, Maksymilian Rigamonti, Maarten Schilt, Radu Sigheti oraz Andrzej Zygmuntowicz. Wśród 42 zdjęć pojedynczych, 15 fotoreportaży, czterech projektów dokumentalnych w kategoriach głównych oraz dwóch zdjęć pojedynczych i trzech fotoreportaży w kategorii Young Poland do finału konkursu GPP został nominowany nasz kolega Bartek Busz za

fotoreportaż w kategorii „Ludzie” pt. Sasha Boole.

Jest to opowieść o ukraińskim songwriterze Sashy Boole, który gra amerykański folk country. Przez ostatnie cztery lata koncertował w klubach, na festiwalach oraz nietypowych miejscach całej Europy.

Na nominowane prace po raz pierwszy mogą głosować widzowie – autor zwycięskiego zdjęcia otrzyma Nagrodę Internautów, której partnerem jest Onet. Zapraszamy do głosowania poprzez panel dostępny na stronie

https://www.press.pl/grand-press-photo-2020/glosowanie/page:3

Laureatów nagród Grand Press Photo 2020 poznamy w środę 13 maja, podczas internetowej transmisji na stronie https://www.press.pl/tresc/61545,nominacje-grand-press-photo-2020 w trakcie której połączymy się z nominowanymi, laureatami, jurorami oraz partnerami wydarzenia.

https://www.press.pl/tresc/61545,nominacje-grand-press-photo-2020

Autor reportażu dziękuje Oficynie Wydawniczej Kulawiak i Agencji Koncertowej Borówka Music za pomoc w realizacji projektu.

Bartłomiej Busz_Sasha Boole_fragment reportażu